Inom all ekonomi råder starka kopplingar till det mesta som sker på marknaden. Advisor och andra PPM förvaltare arbetar hårt för att göra väl avvägda investeringar som bidrar till ökad avkastning. Ingenting som händer på marknaden är därför oviktigt! Englands brexit var någonting som tidigt ansågs innebära en risk vad gäller investeringar. Dock har ekonomin för brittiska verksamheter inte verkat få några större större problem. För den som anlitat bl.a. Advisor som fondförvaltare behöver själva inte sätta sig in i världsekonomin och allt fler väljer att anlita sakkunniga istället för att själva jobba med sin pension.

Brittiska ekonomin verkar inte påverkas av Brexit

Den 23 juni 2016 vändes alla blickar mot Storbritannien och den folkomröstning som hölls angående Storbritanniens vara eller icke vara i den Europeiska unionen. Den sida som ville lämna unionen vann med sina 51,9 procent en knapp seger och Brexit (Britain exit) var ett faktum. Många bedömare runt om i världen dömde ut landets möjligheter att stå på egna ben och tidningarna fylldes med domedagsprofetior. Även om världens börser upplevde en stormig tid under de närmaste veckorna efter omröstningen, sitter idag de flesta sparare lugnt i båten igen. Och den brittiska ekonomin verkar inte bara ha klarat sig hyfsat efter att folket bestämde sig för att lämna EU, utan tillväxten har faktiskt fortsatt och Storbritannien ser så här långt ut att gå stärkta ur denna process.

Du som har varit orolig för effekterna av Brexit på börserna världen över har kanske redan sålt delar av ditt fondinnehav eller placerat i räntefonder på ditt PPM-konto? Eller så kanske du har haft is i magen och noga följt rapporteringen kring Brexit men valt att vila på hanen? Om däremot inte alls har följt med i mediernas rapportering eller i turerna på börsmarknaden, kan det vara hög tid att fundera på om du inte borde låta en fondförvaltare sköta förvaltningen av din(a) fondportfölj(er). Genom att lägga över detta arbete på en fondförvaltare som till exempel Advisor, slipper du oroa dig för vilka effekter som Brexit eventuellt kan få framöver. Du behöver då heller inte ligga sömnlös över låga råvarupriser eller att den nuvarande IT-bubblan ska spricka och skapa panik på börsmarknaderna världen över.

Ekonomin har vuxit efter Brexit-omröstningen

Den brittiska ekonomin växte under årets tredje kvartal i en snabbare takt än bedömarna hade förväntat sig. Den motor som driver ekonomin i Storbritannien framåt, och på egen hand säkerställer att ekonomin är motståndskraftig mot eventuella nedgångar till följd av Brexit, är tjänsteindustrin. Uppgången på 0,5 procent var nästan dubbelt så bra som vissa analytiker hade förväntat sig. Tjänsteindustrin svarade för en uppgång på hela 0,8 procent, medan byggbranschen och den tillverkande industrin tillsammans backade 0,2 procent. Sommarens biosuccéer Star Trek Beyond och Jason Bourne tros ha bidragit till den stora uppgången.

Från det att britterna i juni månad röstade för ett utträde ur den Europeiska unionen, med ett byte av premiärminister till följd av detta beslut, följde en orolig tid med bland annat ett sjunkande pund och den brittiska centralbankens första sänkning av räntan på sju år. De ekonomiska oroligheterna verkar dock ha lagt sig och det finns nu väldigt lite bevis på att omröstningen har haft någon uttalad effekt på ekonomin. Faktum är att den brittiska ekonomin snarare fortsätter att växa i en någorlunda liknande takt som året dessförinnan.

15:e raka kvartalet med tillväxt

Även om uppgången på 0,5 procent inte var riktigt lika stor som de 0,7 procenten under årets andra kvartal, hade ekonomin i och med tredje kvartalet 2016 vuxit för 15:e kvartalet i rad. Den positiva utvecklingen har överraskat många ekonomiska bedömare, som hade förutspått en ökning på närmare 0,3 procent. Med bakgrund av denna utveckling kan den brittiska centralbanken komma att visa sig vara mindre benägen att återigen sänka räntan. Bedömare anser nämligen att det inte är särskilt troligt att så skulle ske, eftersom det inte finns någon anledning till panik.

Pundet på väg uppåt igen

Det brittiska pundet har ökat i värde av tillväxtstatistiken för årets tredje kvartal. Från bottennoteringen på 10,70 kr i mitten av denna månad, har priset för ett pund nu ökat med drygt 2,2 procent till 10,94 kronor. Pundet är dock fortfarande billigt sett ur ett längre perspektiv. I augusti 2015 låg det på 13,60 kronor, vilket är 27 procent högre än de 10,70 kronor som pundet alltså kostade tidigare i oktober.

Vad kommer att hända framöver?

Hur utvecklingen i den brittiska ekonomin kommer att se ut framledes är svårt att sia om. Det är trots allt fortfarande inte helt klart att Storbritannien verkligen kommer att gå ut ur EU, vilket bidrar till att det är grumligt i spåkulorna hos ekonomiska analytiker runt om i världen när det gäller konsekvenserna av Brexit på längre sikt. Det finns idag stora frågetecken om hur tillgången till den brittiska marknaden skulle se ut, om landet nu skulle välja att verkställa det beslut som folket har röstat om. Om Storbritannien inte tillhör den inre marknaden inom EU, blir förmodligen inte tillgången till den brittiska marknaden lika stor som idag.

Ekonomiska bedömare menar att det kan ta tid innan man ser vilken effekt som Brexit kan komma att ha på den brittiska ekonomin. Vissa analytiker bedömer att tillväxten kommer att bromsa in och hamna på omkring 1 procent under nästa år, vilket i sådana fall skulle utgöra hälften av den tillväxttakt som beräknas för 2016. En del ekonomer tror att den brittiska centralbankens höjning av räntan kanske helt enkelt bara skjuts upp från november i år till början av nästa år.

Den obalans som finns i den brittiska tillväxten, där tjänsteindustrin går starkt medan såväl tillverkningsindustrin som byggindustrin backar utgör dock en broms i Storbritanniens tillväxt. Finansbranschen utgör en stor del av tjänsteindustrin och dess framtid kan eventuellt komma att bli dyster på grund av Brexit. Grunden i den brittiska ekonomin ser stark ut men den måste också anpassas till den nya relation som Storbritannien kommer att ha med EU när utträdet blir verklighet. Den verkar dock vara väl rustad att ta sig an denna utmaning.

De svenska fondkategorier som riskerar att drabbas hårdast av en hackande brittisk ekonomi är Sverigefonder och Europafonder. Tillsammans står dock dessa bägge fondkategorier inte för mer än ungefär 16 procent av de svenska fondspararnas innehav. Det finns därför ingen större anledning till oro och det finns även andra marknader, som till exempel den Nordamerikanska, där en viss oro över utvecklingen kan vara befogad. Som vanligt är ett av de bästa sätten att skydda sig mot oroliga marknader att diversifiera sin fondportfölj.