Välkommen till vår hemsida som berör allt internet handlar om. Vår passion ligger i både historiken om internet och tekniken bakom. Genom att samla fakta hoppas vi kunna skapa en intressant blandning av nytt och gammalt där webbtrender har en speciell roll. Oavsett om du har ett teknikintresse eller inte tror vi att du kommer uppskatta denna hemsida och dess innehåll.