När man startar företag bör man ta ställning till vilken typ av bolagsform som passar företaget bäst Detta avgörs enklast genom att titta på antalet personer som startar företaget och vilka (ekonomiska) förutsättningar som finns vid uppstarten. Oavsett vilken typ av företag du väljer att starta måste du ansöka om F-skatt. Gå in på Skatteverkets hemsida för mer information om hur du ordnar detta.

Olika bolagsformer och varför

Aktiebolag (AB) är en vanligt förekommande bolagsform som kan startas av såväl av en enskild person som av flera personer gemensamt. Minimikapitalet som krävs för att starta denna typ av bolag är 50.000 kronor. I denna företagsform är det personliga ansvaret för bolagets skulder normalt sett begränsat till aktiekapitalet.

Om du väljer att starta företag helt på egen hand utan att ha något egentligt kapital att satsa i firman kan det vara enklast att starta enskild firma. I denna företagsform kan man säga att du som privatperson är likställd företaget, både ekonomiskt och juridiskt.

Om man är minst två personer som tänkt starta företag ihop kan man välja att starta ett så kallat handelsbolag (HB). I denna företagsform gäller att delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder men utan krav på satsat kapital. En annan variant av handelsbolag är kommanditbolag (KB) då minst en person måste vara obegränsat ekonomiskt ansvarig för företagets skulder medan övriga endast är ansvariga med det satsade kapitalet.

Om man har en förening eller organisation bestående av minst tre medlemmar kan man starta en ekonomisk förening. Denna företagsform är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och förutsätter också att medlemmarna är delaktiga i verksamheten. Medlemmarnas ekonomiska ansvar sträcker sig i princip till medlemsinsatsen (ett exempel på detta är en bostadsrättsförening).

Man kan även bedriva näringsverksamhet som ideell förening. Föreningen får dock endast ha ett ideellt syfte och får alltså inte drivas för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Samfällighetsförening är något som bildas för att förvalta objekt till nytta för flera fastigheter. En samfällighetsförening är en juridisk person och objekten som avses kan t ex vara lekplatser, parkeringsplatser, trapphus och hissar m.m..