Digitala föreläsningar möter framtidens företagande

Med digitala lösningar, flexibla arbetstider och projekt som sträcker sig över nationsgränserna är det idag inte lika självklart att skicka ”alla” medarbetare på kurs. Istället sker utbildning mer individuellt och de digitala lösningarna växer. Det finns flera fördelar med det digitala alternativet. Ett av företagen i branschen, Diplomautbildning.se, listar de fördelar som de ser med digitala föreläsningar. Här anges några av de fördelarna men även andra fördelar med digitala utbildningar.

Digital utbildning

Utbildning var och när du vill

En av de största fördelarna med digitala utbildningar är att deltagarna kan gå kursen exakt var och när som helst. Då det är inspelade föreläsningar kan man se dem via mobilen, surfplattan eller datorn helt efter egna behov. Dessutom hur många gånger man vill under den tid som abonnemanget är aktivt.

Kostnadseffektivt

Klassiska föreläsningar innebär att alla deltagare kommer till föreläsaren. De som inte kan komma missar föreläsningen och alla får betala entré. Ju flera man är – desto mer kostar det. Köps en digital kurs eller föreläsning betalas en fast summa, oavsett hur många som tittar på kursen. Det spelar ingen roll om de anställda ser kursen hemma, på arbetsplatsen eller på väg till jobbet. Alla får ta del av samma utbildning – som sedan kan ligga till grund för diskussion eller vidare arbete.

Effektivare inlärning

En punkt som flera gånger nämns på Diplomautbildning.se är att digital utbildning ger effektivare inlärning. Det finns studier som påvisar att vi människor kan ta in 6 – 7 nya saker innan repetition behöver göras för långsiktig inlärning. Att då gå en heldagsutbildning kan innebära att stora delar av dagen går till spillo genom att deltagarna inte kan ta till sig informationen. Med utbildningen digital kan man istället dela upp utbildningstiden, ta paus och repetera. Allt efter det egna behovet. Alla lär sig på olika sätt och behöver olika mycket repetition. Men en föreläsning som alla lyssnar på i exakt samma takt kan inte möta allas behov.

Vikten av att omsätta teori i praktik

Utbildning ger mest effekt om teorin som man lär sig snabbt omsätts i praktiken. Att ha en digital föreläsningarna i datorn innebär att man på några sekunder kan växla över till det arbete som pågår på arbetsplatsen och därmed omsätta teori i praktik. Källa: Diplomautbildning.se