Så vet du när det är rätt tid att sälja guld och guldsmycken

Du kanske har samlat på dig en del guldsmycken och andra gyllene föremål under årens lopp. Däremot kanske du vill börja avyttra dessa men känner samtidigt till att det inte alltid är ett optimalt tillfälle att sälja guld? Till exempel kan du fråga dig huruvida guldpriset är det rätta idag för att optimera vinsten från försäljningen av dina smycken och guldföremål. För att hjälpa dig att bättre förstå marknaden och prissättningen har vi därför sammanställt nedanstående information åt dig!

Faktorer som kan indikera att du bör sälja guld idag

Det finns vissa faktorer vilka kan användas som indikatorer för när det är rätt läge att sälja guld. Till dessa hör:

  • Ditt behov av pengar. Denna indikator är väldigt lätt att hålla koll på. Om du är i ett skriande behov av pengar gör du generellt sett rätt i att sälja dina guldsmycken idag snarare än att invänta ett högre marknadspris. Även om guldpriset kanske inte skulle stå på sin absoluta höjd kan du fortfarande få en hel del pengar för dina föremål. Dessa är ofta väldigt välkomna i svåra tider och därför är behovet av pengar en viktig faktor som bör styra ditt beslut.
  • Kronans försvagning. Många svenskar gillar att investera i guld eftersom denna råvara ger ett visst skydd mot ekonomisk osäkerhet. Personer som tror mycket i ekonomin kanske investerar i aktier och återinvesterar sina utdelningar i marknaden. I sådana tider brukar guldpriset falla en del. Men det omvända kan gälla när kronan försvagas och investerare vill försöka hitta en hedge mot denna försvagning. Då ökar efterfrågan på guld och du kan plötsligt få lite bättre betalt för dina smycken och andra föremål.
  • Marknadsläget. Denna indikator är ganska enkel att följa. I takt med att priset på denna ädla råvara stiger börjar det pratas allt mer om den. Du kan till exempel höra allt mer om att sälja guld i bland annat traditionella medier, sociala medier eller vid fikabordet på jobbet. Om så är fallet kan det faktiskt vara läge att lyssna och ta till sig av denna information. För om du har planerat att sälja dina gamla guldsmycken kan det vara rätt läge att göra detta när råvaran är på tapeten och har en stark trend i ryggen.