Arbetsplats i kollektiv

Många företag idag, stora eller små, väljer bort det egna kontoret för att istället sätta sig i en mer stimulerande miljö där integration med andra branscher och möten med andra personer är en naturlig del av vardagen. Att hyra in sig på några av dessa kontorshus innebär också att man slipper saker som att själv förhandla hyran med hyresvärden och ordna med leverans av kaffe, kontorsmaterial, postgång och mottagning av leveranser.

Konceptet är väldigt populärt och används idag i de allra flesta städer. Många företag väljer att placera delar av sina anställda där, kanske utvecklings eller innovationsteamet för att de ska träffa andra och prata med folk utanför de egna fyra väggarna. Även frilansare och konsulter som jobbar på kortare uppdrag väljer gärna denna typ av arbetsform eftersom det dels ger en stimulerande miljö, dels ger en service av tjänster kring lunch, kaffe och kontorsmaterial.

Hive Workspace har förutom kontoret i Göteborg även ett kontor i Örebro och flera arbetsplatser som kan användas i Malmö eller Göteborg. För medlemmarna ordnas så att man vid jobbresor i andra städer också kan utnyttja kontoret och arbetsytorna på resande fot. Se vidare angående deras information om coworking här.

En mötesplats utöver jobbet

Förutom de fysiska kontorsytorna är Hive Worskpace en plats för möten, interaktion och mycket annat. Här bjuder man in föreläsare och anordnar event, anmäler sig till mässor och anordnar workshops. Allt för att hyresgästerna ska få en gemensam möjlighet att träffas även utanför jobbet och kunna utbyta tankar och idéer i en stimulerande miljö.

Kontoren är också anpassade efter olika företag eller klienters behov. Det finns aktiva zoner, tysta zoner och en mellanzon. Detta för att hyresgästerna ska kunna arbeta i den miljön som passar allra bäst just för dem. Vissa behöver en helt tyst arbetsplats medan andra mår bra av lite mer liv. Detta kan dessutom variera beroende på dag.

Medlemmarna och hyresgästerna har tillgång till receptionist, skrivare, kaffemaskiner, lunchrum, posthantering, bra wifi och mobilapp inhouse för intern kommunikation. Huvudkontoret ligger centralt beläget i Göteborg och med goda transporter i närheten. Företaget har också varit noga med att alla branscher och typer av företag ska känna sig inkluderade. Inga branscher eller bolag ska känna sig exkluderade, tvärtom är det den breda mixen som är styrkan och ger hyresgästerna mervärdet i det dagliga mötet med olika människor och branscher där kontakter kan knytas och de mest oväntade affärsmöjligheterna kan uppstå över en lunch i det gemensamma utrymmet.