Attefallshus som åretruntboende – eller som fritidshus

Attefallshus är otroligt flexibla utifrån dess användningsområde. De kan lika gärna ställas upp som ”gästrum” på villagården som att användas som ett åretruntboende. Beroende på vad det förväntas användas till ställs olika krav.

Som åretruntboende

Attefallshus finns främst på 25 kvm och 30 kvm. Det kan tyckas lite men det är då enbart markytan som anges. Det är mycket vanligt att de även byggs så högt att ett loft även kan användas. På detta sätt ökas ”boytan” och det blir än mer funktionellt boende. Exempel från en svensk återförsäljare av attefallshus visar just på att loftytan gör skillnad. De har hus med exempelvis följande mått:

  • 30 + 6 kvm
  • 30 + 10,5 kvm
  • 30 + 8,3 kvm

Som visas ovan är det alltså möjligt att få boyta på över 40 kvm trots att de maximalt får vara 30 kvm stora (markyta).

Etta – eller attefallshus

Med 30 – 40 kvm kan attefallshus jämföras med att bo i en etta eller liten tvåa. Men det är stor skillnad. Dessa byggnader är fristående vilket gör att egen utegård blir tillgänglig och det snarare känns som att bo i en mycket liten villa.

Krav enligt Boverket

För att ett boende ska få klassas som året-runt-boende finns ett par krav (enligt Boverket) som måste vara uppfyllda. I detta fall behöver alltså samma krav vara uppfyllda som vid byggandet av en villa. Detta med exempelvis regler kring brandsäkerhet, tillgänglighet och ventilation. Självklart går det att bo året runt i ett attefallshus utan att dessa regler är uppfyllda men det får därmed inte klassas som året-runt-boende vilket exempelvis påverkar hur boendet kan hyras ut m.m.

Fritidshus

Ett fritidshus behöver alltså inte uppfylla samma krav som ett året-runt-boende. Utöver vad som nämns ovan kan det exempelvis saknas vatten och toalett. Det finns inte några regler som anger vad som ska klassas som ”fritidshus” utan enbart vad som klassas som året-runt-boende. Det betyder i praktiken att de byggnader som inte uppnår dessa gränser är fritidshus.

Attefallshus som permanentbostad eller fritidshus?

De regler som Boverket anger för permanentbostäder handlar både om säkerhet och miljö. Exempelvis att en specifik nivå av ventilation och utrymmesmöjlighet finns. De som förväntas bo i sitt attefallshus året runt kan alltså med fördel följa dessa riktlinjer. Det som primärt avgör val är därmed i hur stor utsträckning som byggnaden förväntas användas.