Begravning utomlands – Fem saker du bör känna till

Begravning utomlands är inget ovanligt. Trots att man har bott i Sverige i stora delar av sitt liv, kan man vilja begravas i ett annat land. Givetvis beror det på att man, av ett eller annat skäl, har en stark anknytning till landet i fråga.

Även om det inte är något ovanligt, så är det många som ganska snabbt ger upp tankarna om en begravning utomlands. Detta eftersom det är förenat med ganska höga kostnader. Hur mycket det kostar beror givetvis på en rad olika faktorer. Är det ett närliggande land så blir transporten betydligt enklare än om till exempel flyg behöver användas. Om du överväger en begravning utomlands är det bra att känna till följande saker:

Fem saker du bör känna till

 • Begravningsavgiften täcker inte begravning i annat land.
  Begravningsavgiften är en årligen återkommande avgift som läggs på skatten. Avgiften finansierar bland annat lokal och krematorier. Det här gäller dock enbart för begravningar i Sverige. Om gravsättningen sker i annat land spelar det ingen roll hur mycket avgift man har betalat här.

 • Kräver dubbla kistor.
  När en avliden ska transporteras utanför Sveriges gränser så krävs dubbla kistor. Den bortgångne ska först placeras i en tillsluten mindre kista, av smittoskäl. Den tillslutna kistan placeras sedan i en större kista av trä.

 • Kräver förberedelser.
  Det administrativa arbetet kring en utlandsbegravning kan ta flera dagar. Det är inte ovanligt att det tar omkring en vecka att få alla intyg som krävs (och som ibland också behöver översättning). 

Byråkratin kan ibland ställa till med problem. En begravning utomlands kräver att man har sina dokument i ordning. Dödsfallsintyg måste översättas och styrkas, tillsammans med en rad andra papper.

 • Det kan bli dyrt – väldigt dyrt.
  En del ger upp planerna på en utlandsbegravning eftersom det kan bli väldigt dyrt. Som ovan nämnt, så täcker inte den skattepliktiga begravningsavgiften gravsättning utanför landet. Man behöver stå för alla kostnader själv. Bara flygtransporten kan kosta tiotusentals kronor inom Europa. Ska man längre bort än så blir det ännu dyrare. Vidare skall gravsättning, gravplats, ceremoni och transporter betalas ur egen ficka, i det land där begravningen ska ske.