Bra att veta om mögelsanering

Mögel är en naturlig organism som trots det kan ställa till en del problem. För människan kan det vara farligt lika väl som den kan göra ett hus eller en byggnad ”sjuk”. Mögel är en slags svamp som uppkommer där det finns fukt och att göra sig av med den är en ganska krånglig och tidskrävande process.

Vad är mögel?

Mögelsvampar är naturliga och finns överallt i skog och mark. Problem uppstår först när mögel sprider sig inomhus, eftersom det då utgör en hälsofara för människan. Man kan uppleva symptom såsom trötthet, yrsel, allergi, huvudvärk med mera. Upplever man dessa symptom i sitt hem utan att det går över kan man behöva undersöka om det finns mögel någonstans.

Mögel i bostäder

Det är som sagt inte helt ovanligt att bostäder och byggnader drabbas av mögel. Vanligen bror det på att fukt tränger in i konstruktionen eller att ventilationen inte är tillräcklig. Mögel gör att huset blir sjukt och infekterat precis som människan och om man inte gör något åt det kan man riskera att få omfattande rötproblem i konstruktionen.

Mögelsanering

Har man drabbats av mögel i sitt hem kommer man att behöva genomföra en mögelsanering. Det innebär att man tar bort möglet men också det som orsakat det – man hittar alltså grunden till problemet och gör sig av med det. Mögelsanering är i regel ingenting man gör på egen hand utan man anlitar ett företag som arbetar med olika typer av saneringar.

Metoder att sanera mögel

En mögelsanering kan göras på olika vis. Det ena alternativet är att ta bort möglet med ozon. Detta görs med hjälp av en elektronisk utrustning som ger ifrån sig just ozon, och som placeras i problemområdet. Ozonet har en förmåga att bryta ned mögelpartiklar som finns i luften men verkar även på ytliga mögelskador. Det andra alternativet är kemisk mögelsanering vilket innebär att man använder sig av ett mögeldödande medel istället för ozon. Medlet penslas där mögelangreppen finns men kan också pumpas ut i gasform för att få bort mögelpartiklarna som finns i luften. Oavsett vilken metod man använder sig av för att avlägsna mögel är det som sagt viktigt att man också hittar grunden till problemet. Beror det på att fukt tränger in genom huset på ett visst ställe så behöver man alltså fixa det, annars kommer man troligtvis drabbas av mögel snart igen.