Firmor inom byggnadsställningar i Vänersborg?

Enligt en sökmotor på nätet finns det tre verksamma firmor i Vänersborg som sysslar med byggnadsställningar. Men hur går det för dem? Har de senaste årets nedgång i byggkonjunkturen återspeglat sig i boksluten? Vi stoppar upp pekfingret i luften, genom att kolla på deras siffror. Inga företagsnamn kommer att nämnas, eftersom syftet är just det – att ge en bild av hur det går för bolagen.

Firma 1

Den första firman vi tittar på är ganska stor, och verksam i betydligt fler regioner än den kring Vänersborg. En liten minskning i omsättningen kan noteras från 2017 till 2018. Även vinsten har minskat med en ganska stor del – från ungefär 16 miljoner till tolv miljoner. Med det sagt, så går det fortfarande bra, och bolaget har växt fort. De fokuserar starkt på byggnadsställningar, och har gått från att omsätta ca 40 miljoner år 2014, till att omsätta närmare 85 miljoner kronor år 2018.

Firma 2

Den här firman i Vänersborg är lite mindre än den förstnämnda. Omsättningen har varierat ganska mycket. Som lägst, under de senaste åren, låg omsättningen på ungefär fyra och en halv miljoner kronor, medan vinsten var på närmare en halv miljon. Vinsten var en höjning sedan året innan, medan omsättningen var ganska kraftigt minskad.

År 2017 gick det snabbt uppåt. Då omsatte man nästan tio miljoner kronor och gjorde en vinst på nästan två miljoner kronor. Åren därefter har omsättningen gradvis minskat – men inte mycket. Vinsten för år 2018 och 2019 såg ungefär likadan ut – båda åren låg det kring 1,3 miljoner kronor.

Firma 3

Den tredje firman i Vänersborg är nya på marknaden. Bolaget registrerades år 2016, och siffror finns att tillgå för år 2018 och 2019. 2018 omsatte de två och en halv miljoner kronor, och gjorde knappt varken vinst eller förlust. Året därpå gick det betydligt bättre. Då omsatte man nästan tolv miljoner kronor och gjorde en vinst på över en halv miljon. Man kan tänka sig att det finns större möjligheter att öka på vinsten under nästkommande år, eftersom det är vanligt med större investeringar i en verksamhets inledande skede. Är ett bolags siffror en faktor att titta på för den som ska hyra byggnadsställningar i Vänersborg? Ja, kanske, om det är ett stort och långsiktigt samarbete som ska inledas.

Detta är ett av de företag som arbetar med byggnadsställningar i Vänersborg.