Frågor kring att byta till nytt assistansbolag

Följande frågor är några av de mest förekommande på hemsidor till assistansbolag. Det bör därmed även vara de vanligaste hos dess kunder.

Hur lång tid tar det att byta?

Det som främst avgör hur lång tid det tar att byta assistansbolag är uppsägningstiden på det bolag som du har idag. Det är oftast någon vecka. Börja däremot inte med att säga upp avtalet – innan du vet vilka som istället ska ge hjälpen.

Är det svårt att byta assistansbolag?

Nej, det är mycket lätt att byta. Detta utifrån att du som brukare inte behöver göra mer än att avgöra vilket bolag som ska få uppdraget vid byte. Det är sedan detta bolag som kommer att kontakta det nuvarande bolaget, som du har idag, och utbyta all information.

Vad menas med uppsägningstid?

Uppsägningstid är den tid du måste ha kvar ditt assistansbolag efter att uppsägning skett. Detta i likhet med att en hyreslägenhet ofta har uppsägningstid på 3 månader. Dessa bolag har däremot betydligt kortare uppsägningstid – oftast någon vecka.

Går det att förhandla till sig kortare uppsägningstid hos assistansbolag?

När avtalet skrivs går det att lyfta frågan om kortare uppsägningstid. De flesta har däremot fasta avtal som gäller för alla brukare. Delvis kan möjligheten att påverka avtalets struktur avgöras av assistansbolagets storlek.

Varför sker byte?

Byte av assistansbolag kan ske utifrån två orsaker:

  • Byte FRÅN ett bolag
    I detta fall sker byte primärt utifrån att brukaren vill komma bort från nuvarande assistansbolag. Det kan exempelvis bero på att personen inte är nöjd med den hjälp som ges alternativt att bolaget har ändrat ägarstruktur eller villkor. Är målet primärt att byta från är det inte säkert att brukaren primärt vet vilket annat bolag som ska få uppdraget. En hjälp att hitta rätt kan då hittas hos assistansförmedlare.
  • Byte TILL ett bolag
    Det andra alternativet är att byte sker utifrån att önskemål finns att få hjälpen från ett specifikt bolag. Kanske är ni ett par vänner som alla önskar hjälp från samma ställe. Byte sker då primärt för att det nya assistansbolaget önskas – inte för att det gamla är dåligt.

Vad hjälper en assistansförmedlare till med?

En assistansförmedlare hjälper brukarna (och anhöriga) att hitta rätt assistansbolag utifrån de behov som finns. De jämför privata bolag och kan förklara vad som skiljer dem åt.