Historisk plats utanför Stockholm

Om historia och kungar är ett intresse, kan man finna åtskilligt att uppleva i Sverige. Många av de slott som en gång stått i all sin prakt, finns ännu bevarade. Vidare kan man finna åtskillig information om dessa kända slott för att kunna ta del av dess historia! Ett av många slott som är värt att besöka är Engsholms slott på Mörkö. Här finns spår ända tillbaks till 1300 talet och berättelsen om slottat finns väl beskriven i såväl böcker som historiska dokument. När man först kommer till slottet kan man häpna över den grönska och skönhet som omger detsamma! Detta är en plats som lever upp till alla de önskemål man kan ha om ett slott! Som tur är kan man nu komma ut till platsen för att uppleva logi och mat i toppklass. Detta i och med att Engsholms slott nu begagnas som konferensanläggning.

Konferens på Engsholms slott

Det är en utmaning att finna rätt platser för konferens. I synnerhet om man är ute efter att få ta del av intressanta berättelser! Mpånga av dagens anläggningar är ganska nya och har inte den bakgrund som går att finna i äldre slott. När man väl finner ett slott som kan användas vid konferensvistelser är det inte alltid tekniken och övrig utrustning är vad man efterfrågar. Detta är någonting man tagit fasta på när man initierat konferensverksamheten på slottet. Här kan man njuta av såväl mat och logi som av senaste tekniken. Detta medför att alla formewr av konferens kan få utspelas på ett äkta slott!

Närheten till huviudstaden gör att man snabbt kan ta sig ut till platsen oavsett var man påbörjar färden. Kanske är det tåg, båt, bil eller flyg? Oavsett kan man utan större ansträngning komma från dörr till dörr. Kanske helst under de varmare årstiderna när slottet kommer till sin rätt fullt ut? Även vintertid är slottet värt att uppleva. Samtidigt är det viss begränsning i hur man ser dess omgivning när inte värmen hunnit komma dit ut.

Att boka konferens på Engsholms slott kan man enkelt göra via kontakt direkt med slottet. All information om Engsholms slott finns tillgängligt här. Det är tidvis ett stort intresse för slott och vackra byggnader i Sverige. Därför kan det vara bra att under pklaneringen ta en kontakt med slottet. Allt för att öka chanserna att få uppleva en konferens som inte går att få annorstädes.