Vid ombildning av hyresrätt – vilka rättigheter har man?

Vid ombildning av hyresrätt – vilka rättigheter har man?

Bor du i en hyresrätt som ska ombildas? Kanske kan de hända att du inte vill att så sker, eller så funderar du på hur affären ska gå till. Det som i praktiken sker är att de boende bildar en förening som köper fastigheten av ägaren, som sedan köper upp de enskilda lägenheterna. Varje hyresgäst får möjligheten att köpa rätten till sitt boende.

Som boende i fastigheten har du rätt att påverka beslutet. Det är du, tillsammans med dina grannar, som bestämmer om era hyresrätter skall ombildas. Att ombilda hyresrätt är ingen snabb process – det finns många moment i en ombildning – och som boende i fastigheten ska du kunna vara med och påverka varje del.

Men borde man köpa? Eller fortsätta hyra? Om det blir en ombildning, finns det inget tvång att genomföra ett köp. Möjligheten finns också att bo kvar, och då på precis samma villkor – och med samma rättigheter – som gällde innan ombildningen. En markant skillnad är dock givetvis att det är den nybildade föreningen som kommer att bli din hyresvärd.

Om man i allmänhet bör hyra eller köpa finns det inget enkelt svar på. Många hävdar att det är bättre att köpa, men det finns argument för att det inte alltid är rätt läge att göra just det. Här får man ta reda på information själv och anpassa det efter sin egen situation. Ett vanligt argument för att köpa är att man får ta del av värdeökningen, och att amorteringen av bostadslånet därmed kan ses som en form av sparande. Man betalar till sig själv helt enkelt, istället för till en hyresvärd.

Om du väljer att inte ombilda din hyresrätt så har du, som ovan nämnt, samma rättigheter som tidigare. Skillnaden blir att det är bostadsrättsföreningen som istället är hyresvärd. Som vilken hyresvärd som helst har de vissa skyldigheter. Bland annat gäller följande punkter:

  • Ditt besittningsskydd är kvar.
  • Föreningen kan inte välja att sälja ditt boende till någon annan.
  • De kan inte tvinga dig att köpa din lägenhet.
  • Din rätt att byta lägenheten mot en annan hyresrätt finns kvar.
  • Din lägenhet får hyras ut på andrahandsmarknaden.
  • Föreningen är skyldig att bedriva underhåll av boendet.
  • Hyran ska fortsatt ligga på en nivå som är nära andra likvärdiga boenden.

Vill du läsa vidare och få ytterligare kunskap i ämnet är https://www.ombildningskonsultstockholm.se en informativ sida att använda sig av.