Hur är arbetsmarknaden för elektriker i Stockholm?

Hur är arbetsmarknaden för elektriker i Stockholm?

Enligt Arbetsförmedlingen finns det ungefär 32 000 anställda elektriker i Sverige, som jobbar med installation och service. Hur många av dem som är elektriker i Stockholm framgår inte. Däremot har myndigheten gjort en yrkesprognos, där konkurrensen om arbetstillfällena bedöms på ett och på fems års sikt. Det går att se deras bedömning för län och kommuner.

När Arbetsförmedlingen gör en bedömning för hela landet, så kommer de fram till att konkurrensen om arbetstillfällena är mycket liten, både på ett och på fem års sikt. Det är också ungefär så det ser ut i Stockholm. Hela länet är markerat i en mörkgrön färg, som just indikerar att det råder ”mycket liten konkurrens om jobben” här. 

När vi tittar närmare på Stockholm och de olika kommunerna, så kan en viss skillnad noteras. Generellt kan man säga att det är lättare att hitta jobb i norra Stockholm jämfört med hur det ser ut i södra. I kommuner som Haninge, Nynäshamn och Botkyrka är det något hårdare konkurrens om jobben än i kommuner som Vallentuna, Sundbyberg, Solna och Järfälla. Med det sagt, så bedöms konkurrensen om arbetsfillfällen i de sydliga kommunerna fortfarande som ”liten”. Den som är en erfaren elektriker i Stockholm bör inte ha några svårigheter att hitta jobb i vilken kommun man än önskar. Kanske kan det märkas mer för den som inte är så erfaren och som vill hitta sitt första jobb, eller byta arbetsgivare.

En anledning till den goda efterfrågan på elektriker i Stockholm, och hela landet, är ökande krav på energieffektivisering. Något annat som tas upp är den växande befolkningen. Myndigheten nämner också att antalet studenter som kommer ut från el- och energiprogrammet är för lågt i förhållande till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Dessutom finns det erfarna elektriker som går i pension.

Arbetsförmedlingen gör också en prognos för industrielektriker. För denna grupp i yrket finns inte lika mycket information för huvudstaden. I de sydligare kommunerna som nämns ovan, finns det ingen information om konkurrenssituationen presenterade i Yrkeskompassen. I de kommuner där information är presenterad, visar samtliga att det är ”mycket liten konkurrens om jobben” för industrielektriker.

Oavsett vilken inriktning man väljer, bör det finnas goda möjligheter att få anställning som elektriker i Stockholm, här hittar du en hemsida som kan vara bra att spara. Lycka till med din karriär!