Kundidentifiering

Kundidentifiering

Idag måste samtliga företag och banker som tillhandahåller finansiella tjänster enligt lag kontrollera sina kunders identitet. Kundidentifiering innebär att företag säkerställer sig om kundernas identitet, alltså tar reda på om kunden är vem hen utger sig för att vara. Kundidentifiering innebär inte bara att kontrollera att namnet stämmer, det handlar även om att säkerställa på vems uppdrag affärstransaktionen ger. Det finns flera stadgade lagar som kräver att företag utför kundidentifiering, bland annat:

  • Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
  • Lagen om förhindrande och utredning av terrorism
  • Kreditinstitutionslagen
  • Försäkringsbolagslagen
  • Lagen om värdepappersföretag

Och många fler. Men behöver banker och finansiella institut alltid utföra kundidentifiering, eller gäller det enbart för vissa tjänster? Leverantören av de finansiella tjänsterna måste kontrollera sina kunders identitet när det kommer till saker som att öppna ett nytt bankkonto, att teckna en fondandel, att ingå ett avtal gällande värdepapper och när man vill ingå i ett försäkringsavtal, för att nämna några.

Hur kan man som kund styrka sin identitet?

Kundidentifiering handlar om att styrka sin identitet och ge bevis på att man är den man säger att man är. Detta kan man bland annat göra via ett identitetskort, sitt pass eller genom sitt körkort. Det finns naturligtvis flertalet virtuella identifieringsalternativ också, som BankID. Ska man exempelvis utföra banktransaktioner eller öppna ett bankkonto behöver man i regel tillhandahålla information som:

  • Namn
  • Adress
  • Nationalitet
  • Levnadssituation (exempelvis pensionär, löntagare eller studerande)
  • Ursprunget till tillgångarna

Det är viktigt för finansiella verksamheter att utföra kundkontroller eftersom de på så vis kan motverka organiserad brottslighet gällande penningtvätt eller finansiering av terroristiska verksamheter. Ett företag som utför kundidentifieringar är ZignSec. De erbjuder en API som möjliggör för användare att inkludera sina befintliga bankkonton för att bestyrka identitet. 

Viktigt att komplettera kundidentifiering med KYC

KYC, en förkortning för Know Your Customer (Känn Din Kund), är en praxis som går ut på att verifiera kundernas identitet. Denna praxis följer flertalet lagliga krav och förordningar. Precis som kundidentifiering är KYC också ett sätt att kontrollera kundernas identitet. Som företag behöver man ofta använda flera sätt för att säkerställa identiteter online. Eftersom alltfler använder internet till alla typer av tjänster, även finansiella, är kraven större nu än förr. Idag måste finansiella institut utföra riktiga kontroller.