När är det dags att byta rören?

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening finns det en hel del frågor kring stambyte – hur ofta det ska göras och vad det kan tänkas kosta är två exempel på det. I den här texten får du svaret på frågan ”Stambyte – hur ofta?”.

Stambyte – hur ofta?

Det korta svaret på den här frågan är att ett komplett byte av stammarna rekommenderas att göras ungefär vart 30:e år. Det långa svaret är att det finns en rad faktorer som påverkar med vilka intervaller som ett stambyte behöver göras. Till exempel:

  • Grad av vardagligt slitage
  • Om en relining har gjorts eller planeras att göras
  • Vilken typ av rör det är

Den sista punkten är kanske inte föremål för huvudbry för majoriteten av fastighetsägare, eftersom gjutjärnsrör är det absolut vanligaste. Det är just gjutjärnsrör som rekommendationen att göra ett byte var 30:e år delvis baseras på.

Däremot har du kanske funderat på relining – eller redan gjort det

En relining, det vill säga rörinfodring (att skapa nya rör inuti de gamla) kan skjuta på behovet av ett stambyte med flera decennier. Svaret på frågan ”Stambyte – hur ofta?” kan variera kraftigt beroende just på relining – om det planerar att göras, eller om det nyligen har gjorts. Vidare om relining i Stockholm.

Tätskikt behöver också bytas

Visst, med en relining kan man skjuta fram behovet av ett stambyte med lång tid. Men det är också viktigt att tänka på att tätskikten i badrummen håller omkring 30 år – och det kan vara lämpligt att göra ett stambyte i samband med det, eftersom badrummen då kan renoveras i samma veva.

En relining kan idag inte anses som en permanent lösning i vilket fall som helst – och om tätskikten i lägenheterna också behöver bytas, är kanske ett stambyte en mer lämplig åtgärd än att renovera rören. Detta trots att alternativet kan verka mycket lockande med tanke på kostnader och tidsåtgång.

Hur vet man hur ofta det behöver göras?

Eftersom det inte på rak arm går att säga när just din fastighet behöver byta rör, är det bra att tala med en fackman. Du kan då få hjälp med att göra en kontroll och statusbesiktning på stammarna och därmed en god översikt av läget. Det är bättre att vara på den säkra sidan, eftersom slitna rör kan leda till dyra stopp, läckage och vattenskador.

Publicerat i Bygg: