Så blir du bättre på att möta media med medietränare

Många upplever det stelt och svårt att möta media. Det är svårt att veta vad reportrarna är ”ute efter” och hur intervjun kommer att utvecklas. För att bli tryggare i dessa situationer kan medietränare anlitas. Med teori och praktiska övningar kan en större trygghet skapas för kommande intervjuer och träff med media.

Exempel – Upplägg hos medietränare Pelle Thörnberg

Nedan presenteras hur en utbildning kan ske med en medietränare. Exemplet är taget utifrån hur Pelle Thörnberg arbetar men självklart finns det flera medietränare att välja på. Arbetssätten kan se något olika ut – men målet är alltid det samma.

Hos kunden

I detta fall kommer medietränaren till kunden och har utbildningen på plats där. I vissa fall kan detta vara bättre än att de anställda åker till en konferenssal eller utbildningslokal. Detta utifrån att många möter media i sina egna lokaler och ju mer realistiskt träningen är desto bättre resultat uppnås.

Börjar med teori

Utbildningen börjar med teorigenomgång. Föreläsningen kan exempelvis handla om:

  • Svarsteknik
  • Kommunikationsstrategier
  • Krishantering
  • Lagar

I grunden handlar det om att bli medveten om hur människor agerar i en utfrågningssituation och hur olika tekniker och strategier kan göra personen tryggare i kommunikation med media. I detta fall illustreras detta med kortare videoklipp som visar hur kända personer lyckats (eller inte lyckats) med att möta media i olika situationer. Dessutom läggs vikt vid hur människor agerar framför datorskärmen och vad som är viktigt att tänka på vid digitala möten.

Fortsätter med praktik

Efter en förmiddag med teori följer en eftermiddag med praktiska övningar. Alla deltagare utsätts för intervjusituation där frågorna inte alltid känns enkla att besvara. Genom att testa sig fram med olika tekniker kommer personerna att hitta olika vägar framåt. Med personlig respons och feedback kan alla medlemmar bli tryggare i kommunikationen. Filmerna spelas även in och skickas, efter avslutad kurs, till deltagarna. Därmed går det att träna vidare på arbetsplatsen genom att se på varandras filmer och träna i nya situationer.

Målet – Hur vill du bli uppfattad?

Egentligen spelar det inte någon roll vem som intervjuar eller vilka frågor som ställs. Att gå en kurs hos en medietränare innebär snarare att förstå sammanhang och hur det egna agerandet är avgörande. Att under en intervju känna sig trygg, utan nervositet, och förmedla rätt budskap – på rätt sätt.