Så fungerar en spårsändare

Med hjälp av en spårsändare kan man på ett enkelt sätt hålla koll på utrustning av olika slag. Dom kan användas på anläggningsmaskiner, flak, fordon, containers och annat för att spåra positionen dom befinner sig på. Det ger en ökad säkerhet och minskad risk för stöld – och om det ändå skulle ske kan man snabbt spåra det som blivit stulet och förhoppningsvis få tillbaka det.

Vad är en spårsändare?

En spårsändare är en liten och diskret enhet som kan fästas på fordon, containers och annan utrustning för att man på ett enkelt sätt ska kunna spåra dessa. Enkelt förklarat kan man säga att det är som en GPS, som man kan följa i realtid via till exempel telefon eller dator.

Det finns olika modeller och leverantörer för spårsändare så exakt hur dom fungerar kan så klart skilja sig. Men enligt ett exempel kan man läsa att:

  • Om enheten är i vila skickas en position per dygn
  • Om enheten rör på sig skickas position vid start och stopp
  • Om enheten rör på sig i mer än 6 timmar skickas en position var 6e timme

En spårsändare är, i det här fallet, uppkopplad mot ett program där man kan se utrusningen på en karta. På kartan kan man se alla sina enheter om man har flera, samt när dessa var aktiva senast. Man kan även välja att filtrera vilka som syns på kartan om det skulle behövas av någon anledning.

Ökad säkerhet och trygghet

Med spårsändare kan man alltså på ett enkelt och effektivt sätt hålla reda på fordon, utrusning och annat, var dom än befinner sig. Man kan se förflyttningar och aktiviteter direkt i mobilen om man så önskar men det finns också en annan viktig aspekt.

En spårsändare kan ge både en ökad trygghet och en ökad säkerhet. För det första kan det minsta risken för stöld, eftersom sändaren kan ha en avskräckande effekt. Dock är det såklart inte säkert att en eventuell tjuv ser eller tänker på att en sändare finns men skulle en stöld ske kan man snabbt se vad enheten tar vägen.

Chansen att upptäcka stölden i ett tidigt skede blir större och därmed finns också en större chans att återfå det som stulits och möjligen också att gripa gärningspersonen.