Så mycket tjänar en hyrsjuksköterska per månad

Många sjuksköterskor frågar sig hur mycket mer pengar de skulle kunna tjäna på att arbeta via bemanning. Exakt hur mycket en hyrsjuksköterska får i lön varierar förstås en hel del beroende på olika faktorer. Några saker som spelar in är var du arbetar och vilken tid på år det det är. Men en grov uppskattning är att månadslönen för sjuksköterskor som arbetar på konsultbasis ligger någonstans mellan 45 000 kr och 55 000 kr. Det innebär att du kan tjäna cirka 281-344 kr i timmen om du gör detta karriärval.

Som redan har nämnts är detta dock en ganska grov generalisering. Nedan berättar vi lite mer om de faktorer som påverkar lönesättningen för hyrsjuksköterskor.

Dessa faktorer påverkar din lön som hyrsjuksköterska

När du arbetar som hyrsjuksköterska på konsultbasis får du en lön som är anpassad utifrån flera olika faktorer. Vi har redan nämnt att din placering för uppdraget kan påverka lönesättningen och även den aktuella tiden på året. Men givetvis spelar även andra saker in, såsom din utbildning och kompetens samt dina blivande arbetsuppgifter och tidigare arbetslivserfarenheter.

För att få en bättre uppskattning om vilken lön du skulle kunna få rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med ett bemanningsföretag. Kontakta gärna en aktör som är specialiserad på just bemanning av sjuksköterskor. En sådan är bäst lämpad att avgöra vilken lön du kan få om du väljer att arbeta som hyrsjuksköterska.

Därför varierar ersättningen beroende på placering

Din lön som konsult kan alltså skilja sig åt bland annat beroende på var i landet du arbetar. Så är dock inte alltid fallet men det är vanligt förekommande att det är så. Detta beror på följande saker:

  • De bemanningsföretag som specialiserar sig på vårdbemanning har avtal med vårdgivare i olika delar av landet.
  • Vissa bemanningsbolag erbjuder sina konsulter en fast ersättning oavsett placering. De flesta aktörer sätter dock en ersättning individuellt beroende på placeringen och de övriga faktorer som vi nämnt ovan.
  • Oavsett om du får en generell ersättning eller en individuell sådan kan du dock räkna med en konkurrenskraftig och marknadsmässig lön.

Men kontakta som sagt gärna ditt bemanningsföretag för mer information om lönesättningen!