Spetskompetens inom teknikrekrytering

Spetskompetens inom teknikrekrytering

Den som har en ingenjörsutbildning har av allt att döma en öppen spelplan. Flera av de större teknikorienterade företagen anger att de ser ett kommande ökat behov. Detta innebär att tillgången på teknisk kompetens är mindre än efterfrågan. Företag som aktivt jobbar med teknikrekrytering har därför ett hårt arbete med att fånga upp kompetens både i Sverige och från utlandet. Även om klassisk annonsering ännu är en teknik som används för att hitta personal, är det i betydligt mindre utsträckning. I högre grad anlitar man rekryteringsföretag som jobbar med teknikrekryteringar för att hitta rätt.

Högre kompetenskrav vid teknikrekrytering

Det finns en vattendelare när det gäller teknikrekrytering och det handlar om arbetsgivarens kapacitet att skola nyutexaminerade ingenjörer. De större organisationerna har resurser för att kunna ta in stora antal ingenjörer direkt från utbildningen. Personerna kan sedan komplettera sin kompetens internt i verksamheten istället för att gå från ett jobb till nästa i jakt på erfarenhet. När det gäller mindre verksamheter är detta sällan någonting gångbart. Istället söker de efter teknisk kompetens som i princip redan är klara att börja direkt. En kort uppstartsperiod innebär att man snabbare kan komma igång med de moment som väntar. För att hitta dessa personer krävs dock mycket av de som erbjuder teknikrekrytering.

Search och headhunting

Om man inte har möjlighet eller tid att hitta personal genom klassisk rekrytering kan man använda sig av headhunting. Detta är vanligt när det gäller chefsuppdrag men har tidigare inte varit så etablerat när det gäller ingenjörer. I dagsläget bygger ett flertal rekryteringar inom tekniska fält på detta rekryteringssätt. Då man slåss om de ingenjörer som bor och verkar i Sverige kan man behöva komma med någonting som befintlig arbetsgivare inte tillhandahåller i dagsläget. Det handlar i vissa fall om lön samt förmåner men det är långt ifrån bara sådana värden som avses.

Den som sitter på kompetens inom tekniska arbetsområden kan många gånger inspireras av att vara med när nya satsningar görs! Att vara i frontlinjen av innovation kan i vissa fall vara det som verkligen gör skillnad när man söker ingenjör eller annan teknisk bemanning. Som företag kan man vinna på att fundera över hur man framställer sin verksamhet och att ge en möjlighet till utveckling inom smala fält som kan bli viktiga framåt i tiden. Detta i kombination med en bra kravprofil kan ge allt man önskar i fråga om kompetens i verksamheten.