Rådgivningstjänster inom Private Banking

Rådgivningstjänster inom Private Banking

Många förknippar Private Banking enbart med kapitalförvaltning men tjänsten är betydligt bredare än så då banken ger rådgivning inom en rad olika områden. Allt för att underlätta för kunden inom dess privatekonomi men även delvis med företagsrelaterade tjänster. Några tjänster som kan innefattas inom Private Banking är dessa:

Kapitalförvaltning

För att få ta del av Private Banking krävs exempelvis 3 eller 5 miljoner i kapital hos banken. Därmed finns stora kapital som kunden vill ha så bra avkastning på som möjligt. Med hjälp av en kapitalförvaltare kan kunden diskutera hur investeringarna bör ske, vilken risknivå som är passande och hur aktiv kunden själv vill vara i dessa. Därmed ger kapitalförvaltning hjälp för kunden att investera sitt kapital.

Hjälp inom juridik

Här ges råd av utbildade jurister kring allmänna frågor inom juridik. Det kan exempelvis vara hur ett testamente ska skrivas eller avtal mellan två parter ska utformas. Den juridiska hjälpen handlar främst om frågor som rör den privata ekonomin.

Pensionsplanering

Alla bankkunder kan få rådgivning kring pensionssparande, planering inför pensionen och hur kunden skulle påverkas ekonomiskt av att bli pensionär. Den kund som har Private Banking kan även få rådgivning kring hur en utlandsflytt skulle påverka pensionen och vad man bör tänka på. Många tar tillfället att bosätta sig i Spanien eller andra varma länder under stora delar av året.

Lån, krediter eller annan finansiering

Räntan på bolånet kan bli betydligt lägre för personer med Private Banking än de utan. Detta utifrån att banken ser en mycket stor säkerhet i lånet. Men här ges även rådgivning kring andra krediter och finansieringsmöjligheter.

Skapa en stiftelse

Om en person med flera miljoner på banken avlider kommer pengarna direkt gå till dödsboet och fördelas enligt laglig arvslott. Men det är inte alltid som man vill ha denna fördelning. En lösning är att skapa en stiftelse. Detta är så pass vanligt att det är en av de tjänster som nästan alltid ingår.

Genom denna lösning kan pengarna läggas i en stiftelse och sedan fördelas till specifika personer, välgörenhetsorganisationer eller på annat sätt. Banken hjälper i detta fall både till med att skapa stiftelsen och hitta lösningar som gör att den kan skötas löpande.

Företagsrelaterade tjänster

Det är mycket vanligt att personer som har Private Banking har drivit eller driver egna företag. Det är därmed även därifrån som det större kapitalet har kommit. I detta fall kan banken hjälpa till med att skapa en hållbar struktur och planering för ekonomin både för privatekonomin och företagets ekonomi. Dessutom ingår hjälp vid försäljning av företaget.

Publicerat i Bank: