Vid ett stambyte byts stammarna i fastigheten ut

Du har säkert hört talas om begreppet stambyte. Men vad är ett sådant egentligen och vad innebär det? Fortsätt att läsa så ska vi berätta!

Ett stambyte görs när stammarna i huset inte fungerar längre och behöver bytas ut. Vattenrören och avloppsrören rostar med tiden sönder och börjar läcka. Rören kan då orsaka avloppsstopp och stora vattenskador. Det är inte ovanligt att fastighetsägaren även passar på att göra andra slags renoveringar i samband med att rören byts ut. Till exempel kan hela ditt badrum komma att renoveras och kanske även hela eller delar av köket och andra utrymmen i lägenheten.

Ett stambyte resulterar i ett nyrenoverat badrum

Stambytet är i grund och botten till för att du som hyresgäst och din hyresvärd ska slippa att vattenskador uppstår i din lägenhet. Nya vattenledningar och avloppsrör dras i fastigheten för att förhindra att läckor uppstår i de gamla ledningarna och rören.

Fördelarna med att byta stammarna inkluderar att:

  • risken för vattenskador uppstår i och med bytet av rör, avlopp och tätskikt
  • badrummet och ibland även köket renoveras
  • ett byte av stammarna kan höja värdet på din bostad.

Badrummet rivs alltid och ibland rivs även köket

När det är dags för stambyte i din fastighet bör du få information om detta från din hyresvärd i god tid innan. Då arbetet sätts igång är det vanligt att hantverkarna börjar med att noggrant täcka golvytor och kanske sätta upp dammslussar mot andra rum. Därefter sätts rivningen igång och det är kutym att riva ett rum i taget. Badrummet är vanligtvis det första rum som rivs och renoveras.

Det är dock inte alltid som såväl badrum och kök måste rivas i samband med ett stambyte. I normalfallet kan man framför allt spara köket. Det går inte att göra detta i alla fall men i de flesta fallen kan köket sparas. Däremot är det väldigt stor sannolikhet att man måste riva badrummet i samband med att man byter stammarna. Att byta tätskikt och brunn är en del i ett normalt stambyte och då måste såväl klinker som utrustning rivas.

Publicerat i Bygg: