Att bli uthyrd som interimschef för marknad och kommunikation

När man blir uthyrd som interimschef för marknad och kommunikation är det ofta ett krävande uppdrag som innebär stora beslut och mycket förändringsarbete. Det är viktigt att konsulten har gedigen erfarenhet av arbete som marknadschef och vet vad det innebär att arbeta med digital kommunikation. Att vara en bra och orädd ledare är också en stor del av vad uppdraget kräver av en interimchef. Även om det kan vara ett krävande uppdrag kan det samtidigt vara mycket givande att få vara med och förändra ett företag i grunden. Några viktiga egenskaper för att bli en framgångsrik interimschef för marknad och kommunikation är:

  • Bra på att kommunicera och informera
  • Bra på att motivera andra
  • Kompetent inom sitt område
  • Flexibel
  • En tydlig auktoritet

En interimschef för marknad och kommunikation hyrs ut till företag genom en interimsbyrå och det avtal som skrivs sker mellan byrån och konsulten. Man skapar då en profil och laddar upp sitt CV till interimsbyrån som sedan håller utkik efter intressanta uppdrag. Behovet av att hyra interimt uppstår oftast snabbt och därför kan den perfekta tjänsten dyka upp från en dag till en annan.

Därför anställer företag interimt

Den vanligaste anledningen till att företag väljer att anställa en interimschef för marknad och kommunikation är för att fylla en plötslig vakans. När den tidigare chefen plötsligt säger upp sig eller av annan orsak lämnar tjänsten kan det ofta ta en stund för företaget att genomgå en noggrann rekrytering. Då uppstår behovet att anställa en interim marknadschef för att inte lämna en viktig position tom. Rekryteringsprocessen för en interimchef tar ofta två veckor, så det är viktigt som kandidat att vara flexibel.

Uppdragsform

Uppdragsformen kan se olika ut men typiskt är den tidsbestämd till cirka 6 månader. Det vanligaste är att interimschefen anställs som underkonsult genom sitt eget bolag eller att det sker som en tidsbegränsad anställning.

Arvode interimschef

Gällande avtal så skrivs detta mellan konsult och interimsbyrå och detta redovisas på ett transparent sätt mot kunden, som i sin tur betalar interimsbyrån för uppdraget. Arvodet varierar beroende på vilken typ av erfarenhet den interima marknadschefen har samt på dennes profil. Dessutom kan uppdragets längd variera, vilket också påverkar arvodet.