Webbtrender

Det finns många produkter som marknadsförs, köps och säljs nu för tiden och teknik har på sätt och vis kommit att vinna status som nav i en allt större marknad. Internetanvändningen i Sverige är bland de högsta i världen sett till befolkningsantal och så många som 84 procent av befolkningen har vid ett eller annat tillfälle handlat eller sålt någonting över internet. För att få tillgång till internet krävs dock att man har den teknik som möjliggör detta. Många har tillgång till datorer via skolor, arbetsplatser och internetcaféer, men det är otroligt många som också har egna datorer samt annan teknisk utrustning som kan vara aktuell.

Teknik

För några år sedan rapporterades mycket om hur många som hade en dator i hemmet. Därefter uppmärksammades tillgången till internet. En ny era började ta form i och med att vi fick större tillgång till internet, vilket också växte kraftigt under denna period. Tätt följt av denna utveckling blev mobiltelefoner någonting som fanns i de flestas hem. På senare år har de allra flesta en egen mobiltelefon vilket gör att den fasta telefonin är någonting allt mer ovanligt i Svenska hem.
När man vill sätta sig in i våra vanor, det shoppingbeteende vi har, och de prioriteringar i fråga om inköp vi gör, bör man först och främst se på tillgång till internet. Detta är nämligen den snabbast växande kanalen vi har när det kommer till shopping! En viktig punkt vad gäller e-handel och shopping är smarta telefoner. Vi har idag ett beteende som förstärks av att vi regelbundet köper appar, biljetter, varor och abonnemang via telefonen. Som en medelväg mellan smartphones och datorer finns nu också surfplattan vilken haft en lite tuff start men som nu blivit allt mer efterfrågad.

Surfa

Turerna kring surfplattor har varit många och vissa har fått saluförbud till följd av patentbrott och stämningar. Detta till trots har Svenskarna köpt surfplattor i stor kvantitet. Någonting som visar sig i den statistik som nu kommit fram över vår användning av dessa.
I år, 2012, har 20 procent av befolkningen tillgång till en surfplatta. Detta är en siffra som vida överstiger alla de förväntningar som funnits. Vid 2010 när surfplattorna var nya men ändå etablerade i teknikutbudet, var denna siffra så låg som 2 procent. Året därpå, när surfplattor talades om som den mest efterfrågade julklappen, var siffran istället 5 procent. Med dagens färska resultat från undersökningar gällande våra shoppingvanor och internetanvändning kan vi alltså slå fast att ökningen i fråga om tillgänglighet har ökat med 15 procent under ett år! Resultaten blir än mer imponerande när man tänker på att de tillfrågade i studien varit från 12 år och uppåt. Många av de undersökningar som annars genomförs har en respondentgrupp som är från 18 år.
När det är fråga om att se tillgång till surfplatta kan man inte utgå ifrån att alla har en egen sådan. I många fall, och då framförallt gällande unga, lånar man föräldrars surfplattor. Dock kan man se en markant ökning i tillgänglighet vilket indikerar stor ökning av sålda produkter. Denna statistik som visar försäljning av surfplattor är dock inte inräknad i denna redogörelse.

Efterfrågan är nu otrolig

I de flesta fall har unga störst användning av internet och teknikrelaterade produkter. Så även i detta fall. Av de som har en ålder mellan 12 och 15 år uppger 29 procent att de använder en surfplatta minst en gång i veckan. I åldersgruppen 16-25 (vilken annars är en mycket teknikvänlig sådan) är användningen lägre. Omkring 15 procent uppger att de använder surfplatta minst en gång i veckan. Medelgruppen som i denna studie rör de som är i åldrarna 26-45 har en betydligt högre användningsfrekvens med hela 23 procent. De som ligger närmast den yngsta gruppen i fråga om surfplattor, är de i gruppen 36-45 år med 24 procent som använder surfplatta minst en gång i veckan. Därefter sjunker användningsfrekvensen stadigt till att landa på 3 procent hos de över 76 år.
Det är lätt att försöka dra slutsatser av social karaktär när man ser dessa siffror och tankar finns om att det är i åldern 26-45 år som man har råd att själv skaffa en surfplatta. Den som köper en surfplatta gör antagligen detta för att han eller hon känner ett behov av denna produkt. Självklart kommer då denna tekniska utrustning att regelbundet användas då behovet redan finns.

Vågor

Vi tycker om att köpa tekniska produkter och trenden är att allt fler köper dessa via internet. Återigen har man kunnat se ökad aktivitet på internet parallellt med tekniska landvinningar vilket borde vittna om en god prognos för tillverkare samt deras återförsäljare. När det kommer till tekniska produkter vill vi ha det bästa snyggaste, nyaste och snabbaste. Detta gör att vi regelbundet byter upp oss och tillgången på surfplattor blir större för varje år. De som jobbar med datorer på ett eller annat sätt, är inte lika benägna att gå över till surfplattor i och med de problem som finns relaterat till att skriva långa texter på en mindre skärm istället för på ett tangentbord.

Blog

Bemästra Excel och gå hem i tid

De allra flesta företag är i någon utsträckning beroende av Excel. Vissa till och med lever och andas kalkylblad. Tyvärr går det inte att bortse från att många medarbetare, såväl nya och oerfarna som mer erfarna sådana, inte är särskilt

by :

Kommentarer inaktiverade för Bemästra Excel och gå hem i tid

Varför erbjuds mikrolån?

Idag finns ett flertal företag som erbjuder så kallade mikrolån utan ränta och avgifter. Det går alltså att låna pengar utan behöva betala tillbaka mer än det lånade beloppet. Rent ekonomiskt är detta inte något lönsamt att erbjuda. Men för

by :

Kommentarer inaktiverade för Varför erbjuds mikrolån?

Ränta och avkastning

Snittränta är ett ord som i större utsträckning började användas år 2015. Det året infördes en lag som sa att alla banker som erbjöd bolån var tvungna att presentera sina boräntor med en snittränta. Det var visserligen flera banker som

by :

Kommentarer inaktiverade för Ränta och avkastning

Bra toner

En produkt som man vet vad det är, men man vet inte egentligen inte så mycket om den? Känner du igen dig? Kanske inte ännu, men tänk på lasertoners så vet du antagligen redan vilken känsla som vi är ute

by :

Kommentarer inaktiverade för Bra toner

Daniel Mühlbach om lyckad e-handel

Daniel Mühlbach är e-handelsentreprenören som grundade nätskobutiken Footway och sedan lanseringen för fem år sedan har lyckats förvandla företaget till en ledande aktör i sin bransch. Han är aktiv inom e-handelsbranschen och förekommer ofta i paneler och andra sammanhang, där

by :

Kommentarer inaktiverade för Daniel Mühlbach om lyckad e-handel