Bemästra Excel och gå hem i tid

De allra flesta företag är i någon utsträckning beroende av Excel. Vissa till och med lever och andas kalkylblad. Tyvärr går det inte att bortse från att många medarbetare, såväl nya och oerfarna som mer erfarna sådana, inte är särskilt bevandrade i programmet. Många känner sig inte alls bekväma med att använda Excel, vilket ofta grundar sig i bristande kunskaper i programmet och dess många funktioner. De personer som inte känner sig hemma i Excel tenderar att arbeta längre, eftersom de inte vet hur de ska utföra sitt arbete i programmet på ett effektivt sätt. Detta är den dåliga nyheten. Den goda nyheten är att hjälp finns att få. Genom att låta medarbetarna gå en excelkurs, kan nämligen stora besparingar göras för såväl företaget som för de anställda. Hur hänger det ihop, tänker du förmodligen.

Jo, ofta ringer man ju IT-avdelningen eller kallar till sig en kollega som bemästrar programmet, när man behöver hjälp i Excel. När en kollega som har goda kunskaper i programmet kommer till undsättning, visar det sig inte sällan att problemet är lätt att lösa och att det dessutom går snabbt att lösa det. Då har den medarbetare som har haft problemet ofta suttit i flera timmar och på egen hand försökt lösa problemet. Detta är naturligtvis ett stort slöseri med företagets resurser! Det drabbar dessutom den enskilde medarbetaren som tvingas lägga ner åtskilliga extra timmar på ett arbete som skulle kunna optimeras ordentligt. En bra excel kurs är lösningen på detta problem och kursen kommer att visa sig vara en god investering.

Spara tid genom excelkurs

Det kan också vara så att medarbetarna upplever att kalkylbladen laddar väldigt långsamt, vilket till exempel kan bero på formler som är kopplade till externa kalkylblad som innehåller tiotusentals rader. Ett annat exempel på detta är ineffektiv användning av kapslade formler. I mer allvarliga fall kan det till och med vara så att formlerna används på ett direkt felaktigt sätt och därför returnerar fel siffror. I dessa fall skulle det innebära en ren och skär katastrof att presentera dessa kalkylblad på ledningsnivå eller på ett sammanträde med externa aktörer. Genom att undvika att kostsamma och rent av katastrofala misstag inträffar, sparar företaget pengar på samma sätt som den tidsbesparing den optimerade arbetsprocessen också utgör en rent ekonomisk besparing. Pengar som läggs på en excelkurs är med andra ord väl spenderade medel.