Ska man placera sina pengar i en hedgefond eller inte?

Ett uttryck som man ofta stöter på när man talar om fondförvaltning är hedgefond. Det är till viss del inte helt enkelt att försöka förklara vad en sådan fond är för något, men det är ändå viktigt att reda ut begreppen ordentligt. Så här kommer en artikel som fokuserar på vad hedgefonder är för något och om man ska spara i sådana fonder eller inte.

Fondförvaltning och fondsparande är två begrepp som innehåller väldigt mycket. Ta bara alla dessa olika fonder som finns och som man som sparare bör hålla någorlunda koll på för att inte förlora varenda slant man har sparat.

placera pengar i hedgefondHedgefond är ett ganska typiskt exempel på olika slags fonder som man ofta stöter på när man läser om fondsparande och fondförvaltning. Grovt räknat är hedgefonder en typ av värdepappersfonder som satsar både kort- och långsiktigt på värdepappersmarknaden.

Ett gemensamt kännetecken för alla hedgefonder som finns därute är att de inte styrs av lika strikta regler för hur de tillåts göra sina placeringar som det regelverk som till exempel styr aktiefonderna.

En hedgefond kan exempelvis belåna, blanka och göra placeringar i så kallade derivat för att på så sätt öka sin egen avkastning. Själva grundtanken med en hedgefond är att den alltid ska gå på plus, alldeles oavsett om börsen går upp eller ner. Men låt dig inte bländas av detta. Den bistra verkligheten är att hedgefonden ändå i praktiken kan gå med förlust som vilken annan typ av fond som helst.

Advisor, PPM, och global ekonomi

Rent generellt så kan man säga att det finns två typer av hedgefonder som opererar på lite olika sätt. Vissa hedgefonder är benägna att ta väldigt höga risker medan andra inte gör lika vilda chansningar. Det fanns tidigare en ganska utbredd skepsis gentemot denna typ av fond och många fondförvaltare gick till och med ut med varningar om att inte placera pengar i hedgefonder. Idag är tonen en helt annan och hedgefonder är numera lika accepterade som andra typer av fonder.

Känner du dig osäker på var och hur du ska placera dina pengar så är ett säkert och tryggt tips att du ska vända dig till Advisor eller någon annan fondförvaltare.