De populäraste PPM-fonderna

Det finns ett stort utbud av fonder att välja mellan i premiepensionssystemet, närmare 800 stycken. 52 procent av pensionsspararna har enligt statistik från Pensionsmyndigheten valt att göra ett aktivt val. Övriga 48 procent har sina premiepensionspengar placerade i AP7 Såfa. Vilka är då de mest valda fonderna och hur har värdeutvecklingen för dessa sett ut?

Dessa är de tio mest valda fonderna i premiepensionssystemet:

  • AP7 Såfa
  • Swedbank Robur Technology
  • Didner & Gerge Aktiefond
  • AMF Aktiefond Sverige
  • AMF Aktiefond Världen
  • Swedbank Robur Aktiefond Pension
  • Swedbank Robur Transfer 80
  • Swedbank Robur Medica
  • AMF Balansfond
  • Swedbank Robur Transfer 70

Att AP7 Såfa är den vanligaste fonden i PPM-systemet är ingenting att höja på ögonbrynen åt. Det är nämligen den statliga fond som alla inaktiva pensionssparares premiepensionspengar per automatik placeras i. Att AMF har tre fonder på topp 10-listan har till stor del att göra med att många har sin tjänstepension hos detta bolag. AP7 Såfa har faktiskt haft en ganska positiv värdeutveckling under 2016, då fonden har gått upp 12 procent. AP7 Såfas avkastning gäller sparare upp till 55 års ålder.

Allra bästa av fonderna på topp 10-listan har dock Swedbank Robur Technology gått – 14 procent. Även Didner & Gerge Aktiefond har haft en tvåsiffrig värdeutveckling, medan de fonder som placerar sig på plats 3 till 10 över de 10 mest valda fonderna i PPM inte har haft en lika positiv värdeutveckling.

Eget val vs AP7 Såfa

Enligt en Sifo-undersökning föredrar 63 procent av spararna att själva välja fonder. Detta är särskilt populärt bland de yngre spararna (18-33 år), där hela 74 procent själva vill välja. Motsvarande siffror för åldersgrupperna 34-50 år, 51-64 år och 65-76 år är 63, 59 och 61 procent. 28 procent (18 procent av de yngre väljarna) har svarat att de föredrar att staten väljer åt dem, medan 8 procent inte vet eller inte har svarat.

Experter rekommenderar att du minst en gång om året ser över ditt fondinnehav på premiepensionskontot, gärna oftare än så. För dig som inte vill välja fonder själv men ändå inte hamna i den beryktade “AP7-soffan” kan en PPM-förvaltare som Advisor vara en utmärkt kompromiss.