Falska nyheter

På senare år har begreppet “fake news” (falska nyheter) förekommit allt oftare i media och i samhällsdebatten. Vad är då egentligen falska nyheter? Fake news, eller falska nyheter, är en slags bluff eller desinformation där personer medvetet sprider felaktiga uppgifter. Detta kan ske såväl i tryckta tidningar som i traditionell radio och tv som på internetbaserade medier som sociala medier.

Vad är en falsk nyhet?

För att en nyhet ska klassas som falsk, behöver den vara skriven och publicerad i syfte att vilseleda människor för antingen ekonomisk eller politisk vinning. Därför är falska nyheter någonting helt annat än till exempel webbplatser som är uppenbart falska och publicerar satiriska eller parodiska texter.

En falsk nyhet har ofta en iögonfallande rubrik eller är en helt och hållet påhittad nyhetshändelse som syfta till att öka läsningen och, om nyheten publicerats på nätet, även öka antalet delningar och klick. Nyheter som skapats för att skapa intäkter genom klick påminner om de så kallade clickbait-rubriker som kvällstidningar ofta använder sig av för att skapa ett intresse kring sina artiklar och öka annonsintäkterna. Denna metod kan alltså användas oavsett en nyhets sanningshalt.

Så känner du igen falska nyheter

Faktorer som har möjliggjort spridningen av falska nyheter är bland annat enkel tillgång till annonsintäkter för publicister, en ökad politisk polarisering mellan vänstern och högern, samt förekomsten av sociala medier på nätet och deras popularitet. Inte minst Facebooks nyhetsflöde används för spridning av falska nyheter. Falska nyhetssajter med anonyma upphovsmän har också möjliggjort spridningen av fake news, eftersom det ofta är svårt för myndigheterna att åtala de upphovsmän som publicerar och sprider falska nyheter.

Du kan ganska enkelt identifiera en falsk nyhet med hjälp av följande checklista:

 • Var källkritisk och fundera över källan till nyheten (försök förstå dess syfte med artikeln)
 • Läs mer än bara rubriken för att förstå hela storyn
 • Kontrollera huruvida artikelförfattarna är äkta och trovärdiga
 • Utvärdera de källor som används för att understödja olika påståenden
 • Kontrollera publiceringsdatumet för att säkerställa att artikeln är relevant

Olika typer av falska nyheter

 • Parodi eller satir – syftar inte till att skada men kan ändå lura läsaren
 • Falsk koppling – rubriker och bilder stämmer inte överens med innehållet
 • Vilseledande innehåll – vilseledande information för att främja ett syfte
 • Falskt innehåll – falskt innehåll som delas i en felaktig kontext
 • Bedragande innehåll – en källa utger sig för att vara en annan, genuin källa
 • Manipulerat innehåll – information eller text manipuleras för att vilseleda
 • Fabricerat innehåll – innehåll som är fullständigt falskt och syftar till att vilseleda