Uppkoppling och näringslivet

Idag lever vi i uppkopplingens tid: Både privatpersoner, företag, myndigheter och andra institutioner är alla uppkopplade. Institutioner av alla slag erbjuder sina funktioner online och detta underlättar mycket! Även hela näringslivet har förflyttats till internet.

Hushållens ekonomi bedrivs online

För hushållen har uppkopplingen underlättat mycket inom ekonomin. Den så kallade lilla ekonomin bedrivs nästan bara online, bara viktiga möten med banken om till exempel lån förs i den reella världen. Resten går att fixa online: betalning av räkningar, amortering, mottagande av lön och bidrag samt andra överföringar. Bankerna har fört över sina tjänster till internet och gjort dem extremt lätta att använda för alla. Konsumtionen har därför underlättats enormt och pengar flödar lättare in till företagen som kan investera i sin verksamhet.

Näringslivets förflyttning till internet

Även näringslivet, alltså den stora ekonomin, har uppkopplats och internets framfart har hjälpt globaliseringen mycket. Idag kan ett företag ha kontor över hela världen som kan kommunicera med varandra på sekunder, utan att behöva använda telefonen. Företagen kan bygga upp ett kontaktnät med andra företag som finns på andra sidan havet och på så sätt få tag på bästa kvalitén eller billigaste priset. Dessutom blir kundkretsarna med hjälp av internet mycket större. Utan internet skulle till exempel online-shopping aldrig vara möjligt.

Utbudet tjänster och företag ökar stadigt, inte bara globalt. Även regionalt fokuserade verksamheter använder ny teknik i större utsträckning. Webbplatser som Westbiz.se bevakar kontinurligt diverse mindre aktörer på marknaden. Detta ger en bild av teknikens framfart.