De erbjuder HLR utbildning inom hemtjänst i Stockholm

De erbjuder HLR utbildning inom hemtjänst i Stockholm

HLR utbildningar anpassas utifrån åldern på de som HLR ska utföras på. Det är därför det finns specifika utbildningar mot spädbarn, vuxna och hemtjänst. Ett av de företag som erbjuder denna kurs i Stockholm presenterar på hemsidan vad kursen innehåller och därmed vad som skiljer mot övriga HLR utbildningar.

Exempel på HLR utbildning från Stockholm

Oavsett vilken HLR utbildning som bokas ges grundläggande kunskaper om hur livsavgörande insatser kan ske. Deltagarna lär sig därmed att kontrollera livstecken, vad som är viktigt när SOS kontaktas, hur HLR påbörjas och hur hjärtstartare används.

Det brukar däremot vara relativt kort information kring hjärtstartarna. Önskas fördjupad kunskap om dessa bör en HLR utbildning bokas som heter ”med hjärtstartare”.

Utöver denna grundutbildning kan de ha olika inriktning beroende på ålder på de personer som hjärt- och lungräddning förväntas utföras på. För småbarn ska det ske på ett annat sätt än för på vuxna. Detta medan de utbildningar som sker för hemtjänstpersonal även inkluderar tre vanliga sjukdomar och olyckor hos äldre.

(Utbildningarna kan även hittas i andra städer än Stockholm)

Tre vanliga sjukdomar/olyckor hos äldre

Tre av de vanligaste orsakerna till sjukhusbesök av äldre är stroke, diabetes och fallolyckor. Det är orsaken till att HLR utbildningar som vänder sig mot hemtjänstpersonal har fokus på dessa. Detta utöver den ordinarie HLR-kunskapen.

  • Stroke

Ca 26 500 personer drabbades av stroke 2016 – de flesta äldre. En mindre propp i hjärnan skapar ett inre tryck. För anhöriga och hemtjänstpersonal är det viktigt att snabbt kunna förstå att det handlar om en stroke och veta vad som behöver göras. Inom den HLR utbildning som erbjuds i Stockholm ingår därför övningar och kunskap inom detta område. De som går utbildningen får bland annat lära sig att identifiera stroke genom ett AKUT-test.

  • Diabetes

Ca 400 000 personer har diabetes och även denna sjukdom är betydligt vanligare bland äldre. Dessutom ökar risken ju äldre man blir. Med utbildning kan hemtjänstpersonal se symtom på diabetes, agera rätt och förstå risker med att ha för högt eller lågt blodsocker.

  • Fallolyckor

Den vanligaste orsaken till att äldre kommer in på sjukhus är lårbensfraktur som uppstått av fallolycka. Inom utbildningen får personalen förstå vilka vanliga orsaker är till fallolyckan, kunskap om benskörhet och hur detta kan förebyggas. Dessutom undersökning och behandling av de som fallit och behöver tas om hand om.

Publicerat i HLR: