Enkelt att boka tid för läkarintyg online

Att boka tid för läkarintyg är idag extremt enkelt tack vare smidiga lösningar online. Boka den tid som passar dig utan att behöva stå i långa och krångliga telefonköer. Behöver du läkarintyg som krävs för att ta taxikort? Eller ett intyg inför att dykcertifikatet ska tas? Det finns flera olika tillfällen då ett läkarintyg krävs för att man ska utföra en specifik aktivitet eller ta speciella körkort. Några andra tillfällen är adoption, fallskärmshoppning, köra tåg, få försäkring samt vid inställd resa vid flygresa. Istället för att ringa upp, stå i telefonkö och sedan boka en tid är det betydligt enklare att göra allt detta online. Det kan gå till på följande sätt:

Välj klinik för läkarintyg

I Stockholm finns mängder av företag som kan ge läkarintyg till allt från körkort till adoption. Men kontrollera alltid först på hemsidan att de har denna tjänst. Det är inte säkert att alla har tillgång till att ge läkarintyg på samtliga dessa. Flera kliniker har även en och samma hemsida oavsett var i landet man vill besöka dem. På startsidan anger man därmed att bokningen gäller ett besök om läkarintyg i Stockholm. Därefter anges vilket läkarintyg det är man söker. Det kan därmed vara allt från ”Tävling” och ”Nattarbete” till ”Adoption”. I detta läge framgår det även hur mycket intyget kostar att få. Är det en större summa bör man jämföra och se om lägre pris kan hittas hos annat företag. Samtidigt är kostnaden generellt kring 1000 kr om inte någon omfattande undersökning behöver genomföras. Men det finns även undantag. Ett läkarintyg som krävs för att få jobba i master och stolpar kostar i Stockholm ca 2800 kr.

Boka dag och tid

Nästa steg är att boka vilken dag och tid man vill gå till läkaren för att få läkarintyget. Här finns det vissa skillnader mellan klinikerna. Det finns exempelvis de i Stockholm som marknadsför sig med extra långa öppettider. Hit kan man gå sent efter en lång arbetsdag men även mycket tidigt. Andra har bara ”klassiska” öppettider så som 8 – 16.

Boka av / boka om

Man kan sedan logga in på sidan och boka av eller boka om en tid om så önskas – dygnet runt. Men var noga med att kolla hur nära den bokade tiden som den kan bokas om eller bokas av. I annat fall kan du behöva betala för en tid som du inte utnyttjar.