Fördelarna med att samla lån och krediter i ett större banklån

De svenska hushållen är relativt högt skuldsatta sett ur ett internationellt perspektiv. De allra flesta av oss har flera aktiva lån i form av bostadslån, fordonslån, studielån och konsumentlån. Den höga skuldsättningen gör att vissa hushåll har svårt att hantera sina skulder. Därför väljer många att samla lån och krediter i ett större banklån. En fördel med detta är att du ofta kan sänka den genomsnittliga räntan på detta vis. Fortsätt att läsa för att få reda på vilka ytterligare fördelar det finns med att ansöka om ett samlingslån!

3 fördelar med att samla lån och krediter i ett större banklån

Samlingslån är ett begrepp som används för att beskriva ett större banklån som tas i syfte att göra sig av med flertalet mindre lån och krediter. Att samla lån och krediter på detta sätt har flera fördelar gentemot att fortsätta ha flertalet skulder med varierande lånevillkor. Genom att baka ihop dina skulder på detta sätt kan du bland annat:

  • Betala tillbaka skulderna fortare. Med hjälp av ett samlingslån kan du få möjlighet att fortare betala tillbaka den skuld som du har ackumulerat över tid. Detta gäller inte minst om du har en större skuld till ditt kreditkortsföretag eller sms-lån och andra mindre krediter. Samlingslånet gör det nämligen möjligt att baka ihop de mindre skulderna till en större sådan och betala en fast klumpsumma varje månad för den totala skulden.
  • Få en bättre bild av din ekonomiska situation. Genom att baka ihop dina mindre krediter och lån till ett större banklån kan du också få en bättre och mer rättvisande bild av din privatekonomi. Detta då du slipper hålla reda på flera olika skulder samt deras respektive förfallodatum, belopp och räntor.
  • Sänka dina räntekostnader. En av de främsta anledningarna till varför det är gynnsamt att samla lån och krediter i ett större banklån har med räntekostnaderna att göra. För genom att göra detta kan du ofta sänka dina räntekostnader en hel del. Detta då räntan på mindre, kortfristiga lån ofta är betydligt högre än vad den är på mer långfristiga sådana.