Framtidens arbetsplats

Framtidens arbetsplats

Som så mycket annat finns det även trender inom arbetsplatser som kommer och går. Och det är inte konstigt att även våra arbetsplatser förändras genom tiderna. Genom åren tillkommer nya sätt att arbeta och metoder som har en stor inverkan på vårt arbetsliv och arbetsplats.

Hur kan framtidens arbetsplats se ut?

Idag möter vi enorma mängder av information som ska hanteras, men också en utvecklingsgrad som är mycket hög. Det gör också att osäkerheten för hur vårt arbetsliv kommer att se ut i framtiden. Exakt hur framtidens arbetsplats kan komma att se ut kan man därför endast sia om, men det finns givetvis vissa saker som vi redan nu kan konstatera.

Ökad digitalisering

En av dessa faktorer som vi kan med all säkerhet konstatera, påverkar framtidens arbetsplats är digitaliseringen som sker i vårt samhälle idag. En ökad digitalisering i samhället påverkar även vårt arbetsliv, och ses oftast som en av de större utmaningarna i företag och organisationer. Olika delar inom företaget som till exempel marknad och kundrelationer, måste kunna utvecklas för att kunna hävda sig och möta den digitala världen.

Men man får inte heller glömma att även insidan av ett företag eller organisation måste utvecklas för att möta digitaliseringen. Här tänker man främst på samverkan och kommunikation mellan de medarbetare som finns på företaget eller organisationen. Detta påverkar också hur arbetsplatsen för dessa medarbetare ser ut. Framtidens arbetsplats kommer att påverkas av utformningen av den samt hur den digitala kommunikationen och verktygen ser ut. Den ökade digitaliseringen gör också att företaget måste ett gott digitalt klimat för att inte medarbetare ska drabbas av digital stress.

Mobila arbetsplatser

Vissa menar att den digitala arbetsmiljön påverkar medarbetare på ett sådant sätt att framtidens arbetsplats kommer att vara mestadels mobil. Den kan också vara aktivitetsbaserad, vilket gör att medarbetaren inte har en fast plats. Det kan också vara så att medarbetaren ska kunna arbeta vart den vill.

Man tror också att företaget eller organisationen behöver vara både effektiv och kreativ för att möta de krav som omvärlden ställer. Att fokusera på team och ha arbetssätt och arbetsplatser som underlättar för olika slags möten kommer också vara viktiga beståndsdelar.