Gummi industri

Vad skulle världen vara utan gummi? När man tänker efter finns gummi i mängder av produkter. Materialet är otroligt unikt eftersom det är väldigt töjbart utan att gå sönder. Det finns olika sorters gummi, bland annat syntetiskt gummi samt naturgummi. Det syntetiska gummit tillverkar man genom att polymisera monomerer av petroleum. Naturgummit däremot utvinns från gummiträdet, bland annat materialet latex. När det kommer till just naturgummit är det i första hand Hevea brasiliensis som hör till den vanligaste trädsorten. För att få ut gummi behöver man skära upp små skåror i barken för att sedan samla upp själva saven i en behållare. Gummi kan också tillverkas med olika hårdhet och du återfinner materialet i rad olika produkter, bland annat i din bils däck, i gummisnoddar som du sätter i håret eller barnens leksaker. I skolan hittar du gummi i sudden och inom modevärlden är det stövlarna. Med andra ord finns gummi i nästan varenda bransch och då med olika hårdhet och textur.

Vanliga gummisorter

Det finns inte bara en sorts gummi utan flera stycken. Som vi nämnde ovan tillverkar man olika typer av gummi för att kunna erbjuda hårdare eller mjukare produkter, eller elastiska produkter. Några av de vanligaste gummisorterna är:

  • Isoprengummi
  • Butadiengummi
  • Propenoxidgummi

Isoprengummi används ofta istället för naturgummi och butadiengummi har en högre slistyrka och används därför oftast vid tillverkning av bildäck. Inom bil- och fordonsindustrin är propenoxidgummit vanligast då materialet har mängder av smarta egenskaper som lämpar sig inom just den branschen. Bland annat är propenoxidgummi otroligt beständigt mot såväl extrem värme som kyla.

Lite om naturgummi

Trots att man idag skapar gummi i fabriker är naturgummi fortfarande relativt vanligt. Det finns ett flertal trädsorter som man kan utvinna gummi från och förutom Hevea brasiliensis är även gummiträdet Para otroligt vanligt. Trädet har sitt ursprung i Sydamerika och har används sedan 1700-talet. Än idag är det naturgummi som används för att tillverka latex. För att gummiträden ska växa och frodas bra behöver de ett ganska specifikt klimat. Till exempel behöver träden ha mycket regn, 250 centimeter per år. Temperaturmässigt trivs träden bäst mellan 20 och 34 grader samt hög luftfuktighet (80 %). Även mycket solljus är en förutsättning för trädens överlevnad.