Hur kommer jag igång med sökmotoroptimering

Om du funderar över att börja sökmotoroptimera en site, men inte riktigt vet hur du ska göra, så kommer några tips här. Jobbet som du bör lägga ned innan du börjar ändra i koden är, om inte viktigare, så åtminstone lika viktig som onpage- och offpage-optimeringen som senare ska göras för webbplatsen.

Det finns två typer av analyser som ska göras innan det praktiska arbetet med att optimera en site börjar. Först ska en sökordsanalys göras och sedan en konkurrensanalys, efter det kan man börja sätta upp en strategi för att optimera sidan och skapa både interna länkstrukturer och att fiska efter inlänkar från andra webbplatser.

Sökordsanalyser – En del av sökmotoroptimering

Sökordsanalyser görs för att ta reda på vilka sökord som man ska sträva efter att visas högt upp i sökresultatet för. Beroende på vilken typ av site man driver och vilken målgrupp man har brukar man vara intresserad av olika typer av besökare. I samband med ”sökord” brukar begreppet ”the long tail” användas. Det syftar till grafen som illustrerar hur generiska sökord har ett större antal sökningar, men att relaterade ord kan driva mer relevant trafik och mer köpbenägna besökare. Det är ju till exempel mer troligt att en besökare är redo att köpa ett kylskåp om denne söker på en viss modellbeteckning, än bara ”kylskåp”.

För siter som vill ranka på sökord med hög konkurrens kan det vara bättre att skapa mer specifika sökordsgrupper. Det handlar om att kombinera sökord på ett sätt som tilltalar den tänkta målgruppen, på ett sätt som känns naturligt och som vänder sig till ett segment som är lönsamt för webbplatsen.

Till exempel så kan en advokatbyrå i Stockholm med fördel försöka ranka på termen ”advokatbyrå Stockholm” istället för bara ”advokatbyrå”. Det gör att det blir lättare att ta en hög position i sökresultatet, kräver mindre jobb och förmodligen blir betydligt billigare på lång sikt. Dessutom kan man vara säker på att de potentiella kunder som klickar sig in på siten letar efter en advokat i just Stockholm, och inte i Härnösand eller Lund.

När det gäller konkurrensanalysen ur ett sökmotoroptimerings-perspektiv så handlar det om att se vilka siter som rankar på de ord du är intresserad av och varför de ligger bättre till än du gör. Det görs genom att man analyserar deras onpage-optimering, hur många externa länkar som leder till sidan samt vad det är för kvalitet på länkarna. ƒven under konkurrensanalysen ser man över vilka sökord som är lättast och mest lönsamma att ranka på. Sökord med ett högt antal sökningar med hög konkurrens är inte alltid lika lönsamma som sökord med färre sökningar men lägre konkurrens. Sedan är det dags att se över den egna sidan och optimera för rätt sökord.

Om du behöver hjälp med arbetet med att sökmotoroptimera en sida så kan du vända dig till Belinger, som är en SEO-byrå med designkunskap. De håller till på vackra östermalm i Stockholm och kan hjälpa dig med allt från sökordsanalyser och konkurrentsanalyser, till onpage och offpage SEO.