Urvalet av IT-hjälp i landets storstäder

Urvalet av IT-hjälp i landets storstäder

När det kommer till urvalet av tjänster är det som regel störst i Malmö, Göteborg och Stockholm, även om vissa undantag från regeln givetvis kan finnas. Det bor helt enkelt flest människor här, och antalet invånare per kvadratkilometer är högt. Således samlas många entreprenörer på en relativt liten yta. I den här texten tittar vi på urvalet av IT-hjälp i de tre olika storstäderna. 

Malmö

En snabb sökning på ”it hjälp malmö” i en stor karttjänst ger oss ca 10 träffar, relativt centralt i staden. Ett av företagen ligger något utanför Malmö, men som regel finns de olika aktörerna i Malmös lite mer centrala delar. 

När vi tittar på en stor plattform för recensioner och omdömen visar det sig att de allra flesta av Malmöborna dessutom är mycket nöjda med sin IT-hjälp. Dock ska det sägas att underlaget är väldigt litet. De flesta firmorna har bara ett fåtal omdömen och recensioner, vilket egentligen är alldeles för litet för att en någorlunda säker slutsats ska kunna dras. 

Stockholm

I Stockholm, som ju är landets största stad, ges fler träffar på samma karttjänst. Vid en lokal sökning får vi 20 träffar, vilket kan jämföras med de 10 träffar som ”it hjälp malmö” gav. Märk väl att alla aktiva företag inte visas i karttjänsten – men antalet som är med här kan säga en del om hur stort utbudet är i allmänhet. 

När vi tittar på samma stora plattform för recensioner och omdömen, finns det betydligt fler kommentarer att ta del av. Några av företagen har flera hundra omdömen lämnade om sig, och de allra flesta är mycket goda. Det företag med flest lämnade omdömen om sig har fyra och en halv, av fem, i betyg. Många av de andra har fem av fem, medan det lägsta har tre av fem. 

Göteborg

I karttjänsten får vi 18 träffar vid en sökning, alltså nästan dubbelt så många som i Malmö. På recensionsplattformen är underlagen ganska få, men en firma har ca 50 omdömen lämnade om sig. Firman får anses ha fått ett mycket gott betyg, med fyra och en halv av fem möjliga.