Persona – Vägen till rätt målgrupp

Allt för många företag använder budskap i sin marknadsföring som de förutsätter att mottagarna önskar höra och ta till sig. Men det innebär en chansning. Persona hjälper företag att verkligen identifiera de personer som kommer ta till sig marknadsföringen. Därmed kan det även poängtera vilket budskap som kommer ge bäst resultat.

Förstå din målgrupp

Effektiv marknadsföring kännetecknas alltid av att den vänder sig till rätt målgrupp. De som skapar kampanjerna är helt insatt i vilka som kommer att se kampanjen, ta till sig budskapet och till och med föra det vidare. Att förstå sin målgrupp är därmed A och O för en effektiv kampanj.

Buyers Persona

Buyers Persona är alltså en statistiskt säkerställd beskrivning av målgruppen. En sammanställning som därmed presenterar målgruppen utifrån en rad olika punkter:

  • Ålder & Kön
  • Köpbeteenden
  • Lönenivåer
  • Etiska ställningstaganden

Risken vid fel information

Utan information, eller för dåligt säkerställd information, kan en marknadsföringskampanj nästintill få motsatt effekt. Vissa målgrupper är exempelvis mycket miljömedvetna och att i detta fall marknadsföra produkter som kan anses vara dåliga för miljön kan försämra företagets rykte. I just detta exempel kan det se ut att vara uppenbart men det finns både ekonomiska, etiska och miljömässiga frågor att förhålla sig till.

Vems behov?

Med en korrekt persona kommer företaget att utgå från deras prioriterade kunders behov. Detta inte bara gällande funktion och estetik på produkter utan även hur företaget kan behöva ta ställning i samhällsfrågor osv.

Detta kan ställas mot bred marknadsföring där företaget istället utgår från företagets behov och önskemål. Det kan exempelvis finnas önskemål om att ett varumärke ska upplevas på ett speciellt sätt eller att företaget ska förknippas med vissa känslor. Det är visserligen en bra grundtanke men om denna målbild inte delas av kundmålgruppen kommer den inte att landa rätt.

User persona eller buyers persona

Det är även skillnad på user persona och buyers persona:

  • User
    Den målgrupp som kommer att använda produkten eller tjänsten. Det kan vara allt från en leksak till ett avancerat bokningssystem.
  • Buyers
    Den målgrupp som kommer att köpa produkten eller tjänsten. I vissa fall är det samma som users men inte alltid. Är det exempelvis inköpschefen som tar beslutet på ett företag finns en viss skillnad. Detsamma gäller om leksaker ska marknadsföras då dessa primärt används av barnen men köps av föräldrarna.