Privatläkare med praktik i Stockholm

Sedan länge pågår en välkänd debatt angående privatisering eller icke privatisering, alltså offentlig, av olika delar i samhället. Det handlar om bland annat skolor, företag och sjukvård. I Sverige är en stor del av marknaden statligt ägd, men det finns privatisering i en viss utsträckning i alla verksamheter. Sjukvården är inget undantag och bor man i huvudstaden är det enkelt att hitta privatläkare – de kan enkelt hittas på nätet med sökorden “privatläkare Stockholm”. Det finns olika argument till varför en privatläkare är något värt att fundera på.

Privatisering VS Offentlig

Debatten privatisering VS offentlig är mycket omstridd. Förespråkarna för vardera sida anser att sin egen “sida” har mer fördelar än den andra. Som nämnt är stora delar av verksamheterna i Sverige offentliga och därmed ägda av staten. De flesta länder har ett styrelseskick som innebär att större delar av marknaden är privatiserad. Att den svenska marknaden är offentlig beror framförallt på en historia av ett framförallt socialdemokratiskt styre, där den offentliga marknaden förespråkas. Argumenten för det offentliga är framförallt jämställdhet; alla ska ha tillgång till likvärdig skola och sjukvård mm. utan några prisskillnader som det ofta blir när allt är privatägt. De som är för den privata marknaden menar däremot att privatiseringar skapar högre effektivitet då alla aktörer strävar efter bästa möjliga ekonomiska utfall. På så sätt kan man argumentera att somliga verksamheter då kan erbjuda en högre status. I Sverige är debatten långt ifrån slut och privatiseringen har kommit alltmer genom åren. Den står dock ännu långt ifrån majoriteten av marknaden.

Privatläkare i Stockholm

Som med mycket annat finns det mesta i större utsträckning i huvudstaden Stockholm. Det faller sig naturligt eftersom här bor flest människor. Därför finns här ett större antal företag, jobb och samhällsverksamheter. Att hitta en privatläkare i Stockholm är därför inte svårt. Några utav de privatläkare som kommer upp på Google med dessa sökord är;

  • https://hemlakare.se/ (Stockholm)
  • Wallberghälsan (Södermalm)
  • Välingby Doktorn (Vällingby)
  • Sveahälsan (Norrmalm)
  • Vasaparkens Läkarmottagning (Vasastan)

Hemsidan “https://hemlakare.se/” är en sajt för att boka hembesök av privatläkare. De som inte har möjlighet att åka till läkare, kan här få möjlighet till rådgivning och besök i bostaden.