Ugl Göteborg

Ugl Göteborg

Ugl står för utveckling av grupp och ledare och är ett verktyg och utbildning som ges företag och individer för att förbättra och utveckla just detta. Metoden kommer ursprungligen från USA och skapades under 1970-talet inom försvarsmakten där. Sedan det kom till Sverige har det blivit en vanligt förekommande utbildning inom ledarskap, personlig utvecklig och gruppdynamik. Alla som har chefsansvar eller som helt enkelt vill utvecklas i sin arbetsroll och med sina kollegor har nytta av att gå denna utbildning.

Hur går utbildningen till?

Ugl sker genom en intensiv femdagars-kurs på internat då deltagarna släpper sina vanliga jobb och helt koncentrerar sig på varandra och sig själva. Till skillnad från andra ledarskapsutbildningar syftar inte ugl till att utbilda en grupp människor inom samma organisation. Tvärtom. Här jobbar man med främlingsgrupper. Det innebär att man som deltagare inte känner de andra i utbildningsgruppen. Normalt sett är man mellan åtta och tolv deltagare på en femdagars-kurs. Genom att jobba med främlingsgrupper möjliggörs för en mer öppen inlärning utan tidigare satta ramar för vilken roll en individ har i en viss grupp exempelvis. Två handledare med erfarenhet inom området är med och modererar under veckan, ofta är det någon från försvarsmakten och någon psykolog med kunskap rörande organisation och ledarskap. Under utbildningen sker praktiska övningar, teoretiska övningar, samt mycket reflektion, dialog och kommunikation. Vad som händer i nuet ligger i fokus.

Efter avklarad utbildning

När man gjort en ugl kan det för många kännas omvälvande och ofta får man insikter om sig själv som man antingen inte varit medveten om eller som man försökt undvika att tänka på. Därför är det viktigt att man under utbildningen är lyhörd för vad som sägs och är beredd mentalt för att gå på djupet med sig själv.

Målen med utbildningen innefattar:

  • Självkännedom om hur man fungerar i en grupp
  • Förbättrad kommunikationsförmåga
  • Förbättrad konflikthantering
  • Kunskap om olika ledarskapsstilar
  • Förståelse för grupputveckling och gruppdynamik
  • Förmåga att ge och ta kritik

Ugl i Göteborg

Ugl är idag en vedertagen ledarskapsutbildning och finns på många platser i landet. I Göteborg ges flera kvalitetssäkrade utbildningar av olika företag. Ugl i Göteborg kan man göra nästan när som helst, och på vackra platser i Göteborg med omnejd. Priset för Ugl i Göteborg ligger oftast mellan 25000 och 30000 för fem dagars internat med en garanterat nyttig upplevelse för såväl chefer som anställda.