Ränta och avkastning

Snittränta är ett ord som i större utsträckning började användas år 2015. Det året infördes en lag som sa att alla banker som erbjöd bolån var tvungna att presentera sina boräntor med en snittränta. Det var visserligen flera banker som redan hade börjat med detta under 2014 men i och med lagen följde resterande banker med i denna förändring.

Lagen infördes för att skapa en tydligare konkurrens bankerna mellan och ge konsumenterna en tydlighet gällande vilken ränta som egentligen erbjöds. Snittränta kan även benämnas som genomsnittsränta vilket är ett ord som tydligare visar vad det handlar om. Det är nämligen den genomsnittliga räntenivå som låntagarna fått bolån till på en bank under en speciell period. Om en bank har en snittränta på 1,56% betyder detta alltså att några bankkunder fått under denna nivå och några över. Men den genomsnittliga räntan som erbjudits under den perioden (ex tre månader) är 1,56%.

Delvis lättare för låntagaren

Tack vare införandet av snittränta har det delvis blivit lättare för kunderna att hitta den bank som erbjuder lägst ränta. Varje vecka presenterar ekonomitidningar listor på vilken snittränta som de olika bankerna har. Vilken bank som ger lägst ränta går därmed lätt att se – i alla fall vilken som ger den lägsta genomsnittliga räntan. Men eftersom räntan på bolånet sätts utifrån flera olika faktorer finns ingen garant att man får den lägsta ränta hos den bank som har lägst snittränta. Som alltid är den enda lösningen att be om ränteförslag från flera banker. Snitträntan har blivit en konkurrensfördel hos de banker som har lägst snittränta. Men då låntagaren i realitet ändå måste kontakta flera olika banker för att få bäst ränta har inte snitträntan skapat någon större förändring gällande att hitta bästa bolånet.

Avkastning och PPM

Det är inte ovanligt med missförstånd kring procent, ränta, avkastning och effekt. Vardagligen konfronterar vi räntor och avkastning utan att nödvändigtvis gå på djupet av dess innebörd. När det kommer till PPM och pensionsfrågor har avkastningsprocent blivit en het potatis som debatteras över allt. Vilken fondförvaltare har bra avkastning, hur ser räntor ut och vad innebär detta? För bra information hänvisar vi till information i denna artikel som utreder PPM och Advisor.