Vilket larm ska du välja till lägenheten?

Även om det finns likheter mellan hemlarm och lägenhetslarm så finns även fundamentala skillnader. Framförallt eftersom lägenheter ger en mer begränsad åtkomlighet. Detta inte minst om lägenheten är några våningar upp. Att ha lägenhetslarm blir även vanligare vilket kan bero på att inbrotten i lägenheter ökar.

Grunden i ett lägenhetslarm är inbrottslarmet. Detta i likhet med ett villalarm. En basenhet monteras in i på ett undanskymt ställe och till den kopplas inbrottslarm som kan monteras på både dörr och fönster. Det är generellt brytlarm vilket betyder att detta larm kommer att aktiveras om två brytare inte längre är nära varandra.

För att skapa stor säkerhet bör man ha ett larm som är uppkopplat mot den larmcentral som larmet kan kopplas mot. Därmed sker väktaruttryckning så fort som larmbolaget ser att lägenhetslarmet har aktiverats.

Vilka andra funktioner vill du ha?

Det man bör tänka över är vilka andra funktioner man vill ha utöver inbrottslarm. Att koppla brandlarm och inbrottslarm till samma lägenhetslarm är lätt. Men en trend är man kan koppla in flera olika ”smarta”-produkter. Vill du exempelvis kunna fjärrstyra lampor, se hur varmt det är hemma eller ha digitalt lås på ytterdörren?

Istället för att köpa enskilda produkter och ha olika appar kopplade till dessa så kan ett lägenhetslarm väljas som har alla dessa tjänster integrerade. Du kan då låsa upp ytterdörren och larma av när blomvattnaren kommer och ska ta hand om huset när ni är borta. På detta sätt behöver du aldrig lämna ut nycklar eller koder.

Hur ska väktaren agera?

De flesta lägenhetslarm har fria väktarutryckningar. Det spelar därmed ingen roll hur ofta larmet aktiveras och väktare behöver skickas ut – man betalar ändå inget extra. Men däremot varierar det hur väktaren ska agera när den kommer till platsen.

Ett alternativ är att väktaren går en rond och tittar in genom fönster. Är dörren låst och fönstren hela utgår man ifrån att det är falsklarm och återvänder tillbaka. Men det finns även de larm där väktaren alltid går in i lägenheten för att kontrollera att allt är som det ska. Kanske var det någon som lyckats ta sig in, stänga av larmet och sedan gömt sig. Som lägenhetsägare kan det vara en trygghet att en väktare går igenom lägenheten innan man själv återvänder.